Ὁμηρικὰ Ἔπη: Ἰλιάς - Ὀδύσσεια

Στὸ παρὸν ἀφιέρωμα, περιέχονται τὰ ἔργα τοῦ ραψωδοῦ ποιητοῦ Ὁμήρου, τὰ ἐπονομαζόμενα Ὁμηρικὰ Ἔπη: ΙΛΙΑΣ καὶ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ἀνὰ ραψωδία, σὲ παράθεση πρωτοτύπου κειμένου καὶ τῆς ἀποδόσεως στὴ νέα ἑλληνικὴ ὑπὸ Νίκου Καζαντζάκη καὶ Ἰωάννου Καρκιδῆ.

Ἐπίσης, παρατίθενται τὰ κείμενα στὸ πρωτότυπο, σὲ μορφὴ συμπιεσμένου ἐγγράφου Word (doc zip): ΙΛΙΑΣ (638KB) καὶ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (463KB).

Στὴν μὲν Ἰλιάδα περιγράφεται ὁ Τρωϊκὸς Πόλεμος, ἐνῷ στὴν Ὀδύσσεια ἱστορεῖται τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ὀδυσσέα στὴν πατρίδα του Ἰθάκη.

Προέλευση κειμένων: http://www.omhros.gr


Νεκτάριος ἐλάχιστος® ἐποίει. ©2006.