Νίκος Καββαδίας - Τοῦ πολέμου, Στὸ ἄλογό μου

Φωτογραφία ἐξωφύλλου
τοῦ Τάκη Τλούπα

Τοῦ πολέμου

 *Πρώτη δημοσίευση στὴν ἐφημερίδα «Αὐγή», Κυριακὴ 26 Ὀκτωβρίου 1975

«(...) Ποῦ ἀρχινάει ὁ μύθος, ποῦ φτάνει τὴν ἀλήθεια,
ποῦ ἡ ἀλήθεια κόβει τὸ μύθο ... ποῦ τελειώνει ... ποῦ ξεπερνάει ...
Μὲ τέτοιο τροπάρι στὶς δύο εἶχα φτάσει στὸ Δέλβινο.»

3.1.1969 πρωΐ
3.1.1969 ἀπόγευμα

Στὸ ἄλογό μου

*Πρώτη δημοσίευση στὸν τόμο
«Τὸ θαῦμα τῆς Ἀλβανίας ἀπ᾿ τὴ σκοπιὰ τῆς ΙΙΙ Μεραρχίας»
τοῦ Ξένου Ξενίτα, Ἀθήνα 1945, σ. 136-137

«Τὸ νὰ γράψει κανεὶς σ᾿ ἕναν ἄνθρωπο, εἶναι ἴσως εὔκολο στοὺς πολλούς. Τὸ νὰ γράψει σ᾿ ἕνα ζῶο εἶναι ἀφάνταστα δύσκολο. Γιὰ τοῦτο φοβᾶμαι. Δὲν θὰ τὰ καταφέρω. Τὰ χέρια μου ἔχουνε σκληρύνει ἀπὸ τὰ λουριά σου, κι ἡ ψυχή μου ἀπὸ ἄλλη αἰτία. Ὅμως πρέπει. Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη. Γι᾿ αὐτὸ θὰ σοῦ γράψω.
(...)
Οἱ κάλοι τῶν χεριῶν μου ἀπὸ τὰ λουριά σου μοῦ εἶναι τόσο ἀγαπητοί, ὅσο ἐκεῖνοι ποὺ κάποτε ἀπόχτησα στὶς θαλασσινές μου πορεῖες. Θὰ σοῦ ξαναγράψω!...»

 Κούδεσι, Μάρτης 1941

1η ἔκδοση: Ἄγρα, 1987-1997

ISBN 960-325-041-4