Γιῶργος Σεφέρης - Ἐργογραφία


Ποιητικὲς Συλλογές

* 1932 «Στροφή» (Ἄρνηση)
* 1932 «Ἡ Στέρνα»
* 1935 «Τὸ μυθιστόρημα»
* 1940 « Τετράδιο Γυμνασμάτων» (Μέσα στὶς θαλασσινὲς σπηλιές)
* 1940 «Ἡμερολόγιο καταστρώματος Α´»
* 1944 «Ἡμερολόγιο καταστρώματος Β´»
* 1947 «Κίχλη»
* 1955 «... Κύπρον, οὗ μ᾿ ἐθέσπισεν»
* 1966 «Τρία κρυφὰ Ποιήματα»

Δοκίμια

* 1939 «Διάλογος πάνω στὴν ποίηση»
* 1944 «Δοκιμές»
* 1946 «Ἐρωτόκριτος»

Ταξιδιωτικά

* 1953 «Τρεῖς μέρες στὰ μοναστήρια τῆς Καππαδοκίας»

Μεταφράσεις

* 1936 Τ. Σ. Ἔλλιοτ
* 1940 «Ἡ ἔρημη χώρα» τοῦ Τ. Σ.Ἐλιοτ
* 1965 «Ἀντιγραφές» (Yeats, Gide, Valery, κ.ἄ.)
* 1965 «Ἆσμα Ἀσμάτων»
* 1966 «Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη»

Μετὰ τὸ θάνατό του ἐκδόθηκαν τὰ ἑξῆς ἔργα:

* 1973 «Οἱ ὦρες τῆς κυρίας Ἔρσης» (δοκίμιο γιὰ τὸ ὀμώνυνυμο ἔργο τοῦ Ν. Γ. Πεντζίκη μὲ τὸ ψευδώνυμο Ἰγνάτης Τρελός)
* 1973 «Ἕξι νύχτες στὴν Ἀκρόπολη» (μυθιστόρημα)
* 1975 «Ἀλληλογραφία» (Γ. Θεοτοκᾶς - Γ. Σεφέρης 1930-1966)

καὶ τὰ ἡμερολόγια :

* 1972 «Χειρόγραφο Σεπτ. ῾41»
* 1973 «Μέρες τοῦ 1945-51»
* 1975 «Μέρες Α´» (16-2-1925 ὡς 17-8-1931)
* 1975 «Μέρες Β´» (24-8-1931 ὡς 12-2-1934)
* 1977 «Μέρες Γ´» (16-4-1934 ὡς 14-12-1940)


Ἐργογραφία (2)

Ποίηση

* 1931: «Στροφή», μὲ ποιήματα ὅπως ἡ «Ἄρνηση», ἡ «Στροφή» κ.ἄ.
* 1932: «Ἡ Στέρνα», σύνθεση σύμφωνη μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Βαλερὺ
* 1935: «Μυθιστόρημα», ποιήματα γραμμένα στὰ 1933-34
* 1940: «Τετράδιο Γυμνασμάτων», δοκιμὲς στὶς μορφὲς τοῦ ἐλεύθερου στίχου
* 1944: «Ἡμερολόγιο καταστρώματος Β´»
* 1955: «Ἡμερολόγιο καταστρώματος Γ´», ὅπου βρίσκεται τὸ ποίημα Ἑλένη
* 1966: «Τρία κρυφὰ ποιήματα»
* 1974: «Ποιήματα»
* 1976: «Τετράδιο Γυμνασμάτων, Β´», ὅπου ὑπάρχει καὶ τὸ ποίημα «Ἐπὶ Ἀσπαλάθων... «, κ.ἄ.

Πεζογραφία

* 1953: «Τρεῖς μέρες στὰ μοναστήρια τῆς Καππαδοκίας», ταξιδιωτικὸ δοκίμιο
* 1972: «Χειρόγραφο Σεπ. ῾41»
* 1974: «Ἕξι νύχτες στὴν Ἀκρόπολη», μυθιστόρημα
* 1975: «Μέρες Α´, Μέρες Β´»
* 1977: «Μέρες Γ´»
* 1979: «Πολιτικὸ Ἡμερολόγιο, Α´»
* 1981: «Μέρες ΣΤ´»

Ἀρθρογραφία

* 1939: «Διάλογος πάνω στὴν ποίηση»
* 1944: «Δοκιμές», συγκεντρωτικὴ ἔκδοση ἄρθρων, μελετῶν, δοκιμίων κλπ.
* 1969: «Δήλωση», καταγγελία τῆς Δικατορίας
* 1973: Οἱ ὧρες τῆς «Κυρίας Ἔρσης»

Μεταφράσεις

* 1936: «Ἔρημη χώρα»τοῦ Τ. Σ. Ἔλιοτ
* 1963: «Φονικὸ στὴν ἐκκλησιά»τοῦ Τ. Σ. Ἔλιοτ
* 1965: «Ἀντιγραφές»μεταφράσεις διαφόρων ξένων ποιητῶν
* 1966: «ᾎσμα ἀσμάτων», «Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη»
* 1979: «Μεταγραφές» μεταφράσεις ἀπὸ ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς


Ἐργογραφία (3)

«ΣΤΡΟΦΗ» Ἀθήνα, Μάης 1931 Τυπογραφεῖο «Ἑστία» 200 ἀντίτυπα ἀριθμημένα
«Η ΣΤΕΡΝΑ» Ἀθήνα, Ὀκτώβρης, 1932 Τυπογραφεῖο «Ἑστία» 50 ἀντίτυπα ἀριθμημένα μὲ τὸ χέρι
«ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» Μάρτης 1935 Τυπογραφεῖο «Ἑστία» 150 ἀντίτυπα ἀριθμημένα
«ΓΥΜΝΟΠΑΙΔΙΑ» Φλεβάρης 1936 Περιοδικὸ «Νέα Γράμματα»