Φώτης Κόντογλου - Ἐργογραφία

Πίνακες Περιεχομένων στὶς ἐκδόσεις
(τὰ βιβλία, μὲ ἀλφαβητικὴ σειρά)


Ἀσάλευτο Θεμέλιο

Συγγραφέας ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Ἐκδότης ΚΟΚΚΙΝΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (ΑΚΡΙΤΑΣ), 2000
Κωδικὸς 27316, ISBN 9603280100
Τιμὴ 2896, € 8.50
Θέμα: ΑΡΘΡΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ

Περιεχόμενα:


Εὐλογημένο Καταφύγιο

Συγγραφέας ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Ἐκδότης ΚΟΚΚΙΝΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (ΑΚΡΙΤΑΣ), 2004
Κωδικὸς 24882, ISBN 9607006267
Τιμὴ 4668, € 13.70
Θέμα: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Περιεχόμενα:

Α´. ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

1. Οἱ ἁπλὲς χαρὲς τοῦ καλοκαιριοῦ 11
2. Ἡ ἑλληνικὴ φύση 18
3. Τὸ παλάτι μου 26
4. Εὐλογημένο καταφύγιο 34
5. Τὸ ὕφος καὶ τὸ θέμα 40
6. Χαρὰ τοῦ καλοκαιριοῦ 47
7. Οἱ πέτρες 51
8. Ἁπλὴ κι ἀληθινὴ ζωή 56
9. Τὸ φεγγάρι καὶ τὸ τριζόνι 63
10. Τὸ φεγγάρι 67
11. Ὁ τζίτζικας 74
12. Τὸ τρελλὸ νερό 80
13. Περισπασμὸς πονηρός 90
14. Οἱ κάτοικοι τῶν ἄστρων 97
15. Ταραχὴ καὶ εἰρήνη 108
16. Τὸ βασίλεμα τοῦ ἥλιου 115

Β´. ΒΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

1. Βλογημένη Ἑλλάδα 127
2. «Τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια» 133
3. Χωρὶς ἑλληνικότητα 141
4. Οἱ νεωτερισμοὶ καὶ ἡ ἑλληνικὴ παράδοση 147
5. Περὶ ξενομανίας 158
6. Ἡ ξενομανία μας - καὶ οἱ διπλὲς λειτουργίες 166
7. Ἡ ξενομανία - καὶ ἡ παράδοση τῆς Ἑλληνικῆς μουσικῆς 173
8. Ἡ πνευματικὴ ξενοδουλεία μας 180
9. Ἡ «τελειοποίησις» κάθε ἑλληνικοῦ 186
10. Τὸ «φρέαρ τῆς ἀβύσσου» 193
11. Νεοελληνικὴ ἀκαλαισθησία 199
12. Τυποποιημένη ζωή 207
13. Σύγχυσις φρενῶν 214
14. Ὁ χρόνος 218
15. Οἱ κρυφοὶ αἱρετικοί 225

Γ´. ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

1. Ἡ εἰρήνη 253
2. Καρδία συντετριμμένη 260
3. Ἡ βλογημένη καλωσύνη 268
4. Δροσίσετε τὴν ψυχή σας 275
5. Ἡ δίψα τῆς ἀγάπης 281
6. Ἀνεξιχνίαστα μυστήρια 286
7. Ἡ παραδοξολογία 291
8. Ἡ κακία - φαρμακερὴ νυχτερίδα 296
9. Ἡ φιλαργυρία 301
10. Ρημαγμένες ψυχές 307
11. Ἡ ταραγμένη μας ζωή 312
12. Γνώση ὁλικὴ καὶ γνώση πνευματική 317
13. Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ φιλοσοφία 325

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (ὑπὸ Π. Β. ΠΑΣΧΟΥ) 339

ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ 371


Μυστικὰ Ἄνθη

Συγγραφέας ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Ἐκδότης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ, 2001
Κωδικὸς 23804, ISBN 9605500922
Τιμὴ 4259, € 12.50
Θέμα: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Περιεχόμενα:


Ταξιδευτὲς κι Ὀνειροπόλοι

Συγγραφέας ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Ἐκδότης ΚΟΚΚΙΝΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Ἀκρίτας), 2005
Κωδικὸς 26210, ISBN 9603282561
Τιμὴ 5111, € 15.00
Θέμα: γενικῶν θεμάτων

Περιεχόμενα: