Φώτης Κόντογλου
Ἑλληνικὴ Δημιουργία


Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη
Ἡ Γέννηση στὴν Ἁγιογραφία

Ἡ φύση καὶ τὰ ἔμορφα τραγούδια της
Ἡ χαρὰ τῶν Χριστιανῶν
Καπετάνιος Ἁγιογράφος