Βιβλιογραφία Διονυσίου Σολωμού
Επιλογή
Του Δημήτρη Δημηρούλη

Ελήφθη από: http://www.e-poema.eu


Εκδόσεις

-Πολυλάς
Διονυσίου Σολωμού Τα Ευρισκόμενα
, 1859 (έκδ. Πολυλά), Κέρκυρα: Αντ. Τερζάκης, 1859.

-Καιροφύλας
Σολωμού Ανέκδοτα Eργα
, Αθήνα: Στοχαστής, 1927.

-Πολίτης
Διονυσίου Σολωμού Aπαντα
, (επιμ.-σημ. Λίνος Πολίτης), Αθήνα: Iκαρος,
α) τόμ. Α': Ποιήματα (1948),
β) τόμ. Β': Πεζά και Ιταλικά (1955),
γ) τόμ. Β': Παράρτημα. Ιταλικά - Ποιήματα και Πεζά (1960),
δ) τόμ. Γ': Αλληλογραφία, (επιμ.-μτφρ.-σημ. Λίνος Πολίτης), Αθήνα: Iκαρος, 1991.

-Τωμαδάκης
Διονύσιος Σολωμός
, «Βασική Βιβλιοθήκη», (επιμ.-εισαγ. Ν. Β. Τωμαδάκης), Αθήνα: Αετός, 1954.

-Αυτόγραφα
Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα Eργα
, (επιμ. Λίνος Πολίτης), τόμ. Α': Φωτοτυπίες, τόμ. Β': Τυπογραφική Μεταγραφή, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1964.

-Τσαντσάνογλου
α) Τσαντσάνογλου Ελ., Μια Λανθάνουσα Ποιητική Σύνθεση του Διονυσίου Σολωμού. Το Αυτόγραφο Τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11, Αθήνα: Ερμής, 1982.
β) Τσαντσάνογλου Ελ., Διονυσίου Σολωμού «Η Γυναίκα της Ζάκυθος», Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1991.
γ) «Η Γυναίκα της Ζάκυθος», Αυτόγραφα Eργα, Ενότητα 5, (επιμ. Λ. Πολίτης - Ελ. Τσαντσάνογλου), Αθήνα: Μορφωτικό Iδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 1998.

-Αλεξίου
Διονυσίου Σολωμού Ποιήματα και Πεζά
, (επιμ.-εισαγ. Στυλιανός Αλεξίου), Αθήνα: Στιγμή, 1994.


Μελέτες

Αγγελάτος Δ., «Σύγχρονες Σολωμικές Μελέτες», Μαντατοφόρος, 35-36 (1992), σσ. 5-58.
――, «Ειδολογικά Ζητήματα στο έργο του Σολωμού: Η Περίπτωση του Δραματικού Μονολόγου», στο: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Εκδοτικά και Ερμηνευτικά Ζητήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης), Θεσσαλονίκη, 1998, σσ. 231-241.
――, Το Αφανές Ποίημα του Διονυσίου Σολωμού - Η Γυναίκα της Ζάκυθος, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 1999.
――, «ήχος λεπτός...[...]γλυκύτατο[ς], ανεκδιήγητο[ς]...». Η «Τύχη» του Σολωμικού Eργου και η Εξακολουθητική Αμηχανία της Κριτικής (1859-1929), Αθήνα: Πατάκης, 1999.
Αγγελόπουλος Π., «Διονυσίου Σολωμού Α' Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Ενα Παρέμβλητο Τραγούδι στη Γυναίκα της Ζάκυθος», στο: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Εκδοτικά και Ερμηνευτικά Ζητήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης), Θεσσαλονίκη, 1998, σσ. 257-271.
Αθανασόπουλος Β., «Φως-Σώμα. Φως και Υπερβατική Σωματικότητα στο Ποιητικό Τοπίο του Σολωμού», στο: Το Ποιητικό Τοπίο του Ελληνικού 19ου και 20ού Αιώνα, τόμ. Α', Αθήνα: Καστανιώτης, 1995, σσ. 199-274.
Αθανασοπούλου Α., «Φαινόμενα Γλωσσικής Διαπλoκής στο έργο του Σολωμού», Μαντατοφόρος, 41 (1996), σσ. 5-49.
Αλεξίου Στυλ., Σολωμικά, Αθήνα: Στιγμή, 1994.
――, Σολωμός και Σολωμιστές, Αθήνα: Στιγμή, 1997.
――, Διονυσίου Σολωμού: Στοχασμοί, Αθήνα: Στιγμή, 1999.
Αλισανδράτος Γ. Γ., «Το Εκδοτικό Πρόβλημα του Σολωμού και η Εκδοση του Στυλιανού Αλεξίου (1994)», Μαντατοφόρος, 41 (1996), σσ. 125-148.
――, «Ο Διάλογος Πολυλά-Ζαμπέλιου για την Ποίηση του Σολωμού», Πόρφυρας, 84-85 (1998), σσ. 209-230.
Ανδρειωμένος Γ., Λογοτεχνικά Περιοδικά της Αριστεράς και Διονύσιος Σολωμός (1924-1967), Αθήνα: Συλλογές,1998.
Αποστολάκης Γ., Η Ποίηση στη Ζωή μας, Αθήνα, 1923.
――, Τα Τραγούδια μας, Αθήνα, 1934.
Ασλανίδης Ε. Γ., Η Γυναίκα της Ζάκυνθος και η Ποιητική Διαφωνία, Αθήνα: Ικαρος, 2000.
Αυγέρης Μ., Έλληνες Λογοτέχνες, Αθήνα: Ικαρος, 1971, σσ. 29-50.
Βαλέτας Γ., «Ο Σολωμός και η Νεοελληνική Κριτική», Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1978 (αφιέρωμα στον Δ. Σολωμό), σσ. 151-212.
Βάρναλης Κ., Ο Σολωμός χωρίς Μεταφυσική, Αθήνα: Στοχαστής, 1925.
――, Σολωμικά, Αθήνα: Κέδρος, 1957.
Βeaton R., «Dionysios Solomos: The Tree of Poetry», Byzantine and Modern Greek Studies, 2 (1976), σσ. 161-182.
Βελουδής Γ., Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική Ποίηση και Ποιητική. Οι Γερμανικές Πηγές, Αθήνα: Γνώση, 1989.
――, Διονυσίου Σολωμού «Στοχασμοί» στους «Ελεύθερους Πολιορκισμένους», Ιταλικό Κείμενο, Μετάφραση, Εισαγωγή, Σχόλια, Αθήνα: Περίπλους, 1997.
――, Κριτικά στο Σολωμό, Αθήνα: Δωδώνη, 2000.
――, Ο Σολωμός των Ελλήνων. Εθνική Ποίηση και Ιδεολογία: Μια Πολιτική Ανάγνωση, Αθήνα: Πατάκης, 2004.
――, Διονυσίου Σολωμού Οι Ελεύθεροι Πολιορκισμένοι, Ερμηνευτική Εκδοση, Εισαγωγή, Κείμενο, Σχόλια, Αθήνα: Πατάκης, 2006.
Γαραντούδης Ε., Οι Επτανήσιοι και ο Σολωμός, Αθήνα: Καστανιώτης, 2002.
Coutelle L., Formation Poétique de Solomos (1815-1833), Αθήνα: Ερμής, 1977.
――, Πλαισιώνοντας τον Σολωμό (1965-1989), Αθήνα: Νεφέλη, 1990.
Δάλλας Γ., Σκαπτή Υλη. Από τα Σολωμικά Μεταλλεία, Αθήνα: Αγρα, 2002.
Δημαράς Κ. Θ., «Σημειώσεις γύρω στο "Διάλογο"», στο: Εισαγωγή στην Ποίηση του Σολωμού. Επιλογή Κριτικών Κειμένων, (επιμ. Γ. Κεχαγιόγλου), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999, σσ. 175-188.
Δημηρούλης Δ., Φάκελος «Διονύσιος Σολωμός». Ανατομία ενός Εθνικού Θρίλερ, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2003.
Ζαμπέλιος Σπ., Πόθεν η Κοινή Λέξις «τραγουδώ»; Σκέψεις περί Ελληνικής Ποιήσεως, Αθήνα, 1859.
Jenkins R., Dionysius Sοlοmόs, Cambridge: Cambridge University Press, 1940 (ανατύπωση: Αθήνα: Denise Harvey, 1981).
Ζώρας Γ., Επτανησιακά Μελετήματα, τόμ. Α', Αθήνα, 1960, σσ. 148-154.
――, Επτανησιακά Μελετήματα, τόμ. Β', Αθήνα, 1959, σσ. 3-208. Θέμελης Γ., Ο Σολωμός Ανάμεσά μας. Αναζήτηση της Αληθινής Ανθρώπινης Φύσης, Θεσσαλονίκη: Κωνσταντινίδης, 1971.
Καββαδίας Σπ., Η Λαϊκή Ζωή και Γλώσσα στο Ελληνόγλωσσο Εργο του Δ. Σολωμού, (Διδ. Διατριβή), Αθήνα: Περίπλους, 1987.
――, «Για μια Νέα Εκδοση της "Γυναίκας της Ζάκυθος"», Περίπλους, 13-14 (1987), σσ. 49-53.
――, «Εκδοτική Δοκιμή στον "Πόρφυρα"», Πόρφυρας, 47 (1988), σσ. 7-24.
――, «Δ. Σολωμού, "Carmen Seculare" (ολοκληρωμένο ποίημα)», Πόρφυρας, 75 (1995), σσ. 35-41.
――, «Ο Πολυλάς Εκδότης του Σολωμού», Πόρφυρας, 84-85 (1998), σσ. 449-472.
Καλλιτεράκη Ε., Διονύσιος Σολωμός. Μια Ψυχαναναλυτική Προσέγγιση. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 2005.
Καλοσγούρος Γ., Δ. Σολωμού Τα Ιταλικά Ποιήματα, Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1921.
Καλταμπάνος Ν., «Η Στιγμή του Αποκαλυπτικού Ύψιστου στον "Κρητικό" του Σολωμού», Λόγου Χάριν, 1 (1990), σσ. 95-126.
Καραλής Β., Αναγνώσεις Σολωμικών Κειμένων, Αθήνα: Ιδεόγραμμα, 2002.
Καψάσκης Σ., Η Ιδεολογική και Πολιτική Διαμόρφωση του Διονύσιου Σολωμού, (1818-1838), Αθήνα: Κέδρος, 1991.
――, Μοναχικοί Μαυροντυμένοι Περιπατητές. Σολωμός-Κάλβος, Αθήνα: Τυπωθήτω, 1998.
――, Στοιχεία Βιογραφίας του Διονυσίου Σολωμού, Αθήνα: Τυπωθήτω, 1998.
Καψωμένος Ε. Γ., Λεξικό Σολωμού. Πίνακας Λέξεων του Ελληνόγλωσσου Σολωμικού Εργου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής «Δωδώνη», Παράρτημα 14 (1983).
――, "Καλή 'ναι η μαύρη πέτρα σου". Ερμηνευτικά Kλειδιά στον Σολωμό, Αθήνα: Εστία, 1992.
――, «Ο Πολυλάς Εκδότης του Σολωμού», Πόρφυρας, 84-85 (1998), σσ. 163-182.
――, Ανθολόγιο Θεμάτων της Σολωμικής Ποίησης, (Εισαγωγή-Σχόλια: Ε. Γ. Καψωμένος, Ανθολόγηση: Ε. Γ. Καψωμένος - Κ. Χαλιάσου - Α. Ζήσης), Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1998α.
――, Ο Σολωμός και η Ελληνική Πολιτισμική Παράδοση, Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1998β.
――, Διονύσιος Σολωμός. Ο Βίος, το Εργο, η Ποιητική του. Φιλολογική Μελέτη και Ηλεκτρονική Έκδοση (Επιστ. Ερευνητική Ομάδα. Επιστ. Υπεύθυνος Ε. Γ. Καψωμένος), Αθήνα: Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2005.
Κεντρωτής Γ. (επιμ.), «Γρικώντας την Απλαστη Αρμονία των Ουρανών». Επικήδειοι, Επιτάφιοι και Νεκρολογίες για τον Διονύσιο Σολωμό, Αθήνα: Υψιλον, 2002.
Κεχαγιόγλου Γ., «Προτάσεις για τον "Πόρφυρα" του Σολωμού», (αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη), Θεσσαλονίκη, 1979, σσ. 153-184.
――, «Η λεγόμενη "Σκιά του Ομήρου"», στο: Πρακτικά Δέκατου Συμποσίου Ποίησης, Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις, 1992, σσ. 131-177.
――, «Εκδοτικά Χαρακτηριστικά των Τελευταίων Δεκαετιών. Από τον Υποκειμενισμό των "Συνθετικών" Σολωμικών Ανθολογιών ως την Ακρίβεια της "Αναλυτικής" Μεθόδου Εκδοσης των Κειμένων», Μαντατοφόρος, 41 (1996), σσ. 50-64 και αναδημοσίευση στο: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Εκδοτικά και Ερμηνευτικά Ζητήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης), Θεσσαλονίκη, 1998, σσ. 243-255.
――, «Προτάσεις για το "Carmen Seculare" του Σολωμού», στο: 2+7 Εισηγήσεις για το Διονύσιο Σολωμό, Αθήνα: Περίπλους, 1997, σσ. 39-58.
―― (επιμ.), Εισαγωγή στην Ποίηση του Σολωμού. Επιλογή Κριτικών Κειμένων, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999.
Κονόμος Ντ., Σολωμικά, Αθήνα: Ζακυνθινή Βιβλιοθήκη, 1963.
Κριαράς Εμμ., «Εκδοτικά Ζητήματα του Σολωμικού Εργου», Νέα Εστία, 44 (1948), σσ.1414-1418, (αναδημοσιευμένο στο: Φιλολογικά Μελετήματα. 19ος Αιώνας, Αθήνα: Φιλιππότης, 1979, σσ. 57-67).
――, Δ. Σολωμός. Ο Βίος - Το Eργο, Αθήνα: Εστία, 1969 (Α' Έκδοση: Θεσσαλονίκη, 1957).
Λαμπρόπουλος Β., «Το Ημιτελές ως Καταδίκη: Η Ποιητική του Ρομαντικού Αποσπάσματος στους "Ελεύθερους Πολιορκισμένους" του Διονύσιου Σολωμού», Ποίηση, 4 (1994), σσ. 159-171.
Lambropoulos V., «Dionysios Solomos and the Fictions of Criticism: Polylas' Prolegomena as Künstlerroman», στο: Literature as National Institution, Princeton: Princeton University Press, 1988, σσ. 66-84.
Λορεντζάτος Ζ., Για το Σολωμό. Τη Λύρα τη Δίκαιη, Αθήνα: Ικαρος, 1974.
Μάκριτζ Π., Διονύσιος Σολωμός, Αθήνα: Καστανιώτης, 1995.
Mackridge P., «Time Out of Mind: The Relationship Between Story and Narrative in Solomos' "The Cretan"», Byzantine and Modem Greek Studies, 9 (1984-85), σσ. 187-208.
――, «Ο Σολωμός μεταξύ Πολυγλωσσίας και Μονογλωσσίας», στο: Εισαγωγή στην Ποίηση του Σολωμού. Επιλογή Κριτικών Κειμένων, (επιμ. Γ. Κεχαγιόγλου), Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999, σσ. 399-409.
Μαρωνίτης Δ., Οι Εποχές του "Κρητικού", Αθήνα: Λέσχη, 1975.
Μαστροδημήτρης Π. Δ., «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνική Παράδοση στον Διονύσιο Σολωμό. Μία Ανάγνωση από τον Ζήσιμο Λορεντζάτο», στο: Ανάλεκτα Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα: Νεφέλη, 1995, σσ. 293-210.
――, «Ιωάννης Συκουτρής-Λίνος Πολίτης. Το Χρονικό μιας Φιλολογικής Αντιδικίας», Μαντατοφόρος, 41 (1996), σσ. 65-82.
Μερακλής Μ., «Η Σολωμική Γλώσσα», Το Δέντρο, 44-45 (1989), σσ. 37-41.
Merlier O., Exposition du Centenaire de Solomos, Αθήνα: Institut Français d'Athènes, 1947.
――, Solomos, La vision prophétique du moine Dionysios ou La Femme de Zante. Essai d'anastylose de l'œuvre, Paris-Αθήνα: Les Belles Lettres-Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1987.
Μωραΐτης Ερωτ., Σολωμός. Ταυτότητα και Ποιητική, Κέρκυρα: Απόστροφος, 1999.
Παλαμάς Κ., Διονύσιος Σολωμός, (επιμ. Μ. Χατζηγιακουμής), Αθήνα: Ερμής, 1970.
Παπαδοπούλου-Ιωαννίδου Λ., Ο "Κρητικός" του Σολωμού στο Αυτόγραφο Τετράδιο Ζακύνθου, αρ. 11. Μια Νέα Έκδοση του Ποιήματος, (Μεταπτυχιακή Εργασία), Θεσσαλονίκη, 1978.
Παπάζογλου Χ., Μυστικιστικά Θέματα και Σύμβολα στο "Carmen Seculare" του Διονυσίου Σολωμού, Αθήνα: Κέδρος, 1995.
Πολίτης Λ., Η Γυναίκα της Ζάκυθος, Αθήνα: Ικαρος, 1944.
――, Γύρω στον Σολωμό. Μελέτες και Αρθρα (1938-1982), Αθήνα: Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985.
Πολυλάς Ι., Πόθεν η Μυστικοφοβία του Κ. Σπ. Ζαμπελίου. Στοχασμοί, Κέρκυρα: Ερμής, 1860.
――, Η Φιλολογική μας Γλώσσα, Αθήνα: Εστία, 1892.
Ροζάνης Στέφ., Σολωμικά, Αθήνα: Ινδικτος, 2000.
Rotolo V., «Η Λατινομάθεια του Σολωμού», Ο Ερανιστής, 2 (1964), σσ. 1-6.
――, « Η Διγλωσσία του Σολωμού», Το Δέντρο, 44-45 (1989), σσ. 51-54.
――, «Σχόλια στον Διάλογο του Σολωμού», στο: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Εκδοτικά και Ερμηνευτικά Ζητήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης), Θεσσαλονίκη, 1998, σσ. 201-206.
Σαββίδης Γ. Π., «Η "Γυναίκα της Ζάκυθος". Μια Νέα Ανάγνωση της Πρώτης Μορφής», Περίπλους, 9-10 (1986), σσ. 11-28.
――, «Το Ατελές Ποίημα σε Ξένους και Ελληνες Ρομαντικούς», Περίπλους, 23 (1989), σσ. 129-150.
Σεφέρης Γ., Δοκιμές, τόμ. Α' + Β', Αθήνα: Ικαρος, 1974.
Σπανδωνίδης Π., Ο Ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Μελέτη, Θεσσαλονίκη, 1947.
Σπαταλάς Γερ., Ο Σολωμός χωρίς Μεταφυσική και οι Φυσικές Υπερβολές της Πολεμικής Κριτικής, Αθήνα, 1926.
――, Τα Χειρόγραφα του Σολωμού και η Εκδοση του 1859, Αθήνα: Μ. Γ. Βασιλείου, 1955.
Συκουτρής Ι., «Κριτικαί Εκδόσεις Νεοελληνικών Λογοτεχνημάτων», στο: Μελέται και Αρθρα, Αθήνα,1956, σσ. 420-435.
Τικτοπούλου Κ., «Παρατηρήσεις για τη Διγλωσσία του Σολωμού: Ανάμεσα στα Ιταλικά και στα Ελληνικά», στο: Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου. Εκδοτικά και Ερμηνευτικά Ζητήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (Πρακτικά Ζ' Επιστημονικής Συνάντησης), Θεσσαλονίκη, 1998, σσ. 207-229.
Τωμαδάκης Ν., Εκδόσεις και Χειρόγραφα του Ποιητού Διονυσίου Σολωμού, Αθήνα, 1935.
Χατζηγιακουμής Μαν., Νεοελληνικαί Πηγαί του Σολωμού. Κρητική Λογοτεχνία - Δημώδη Μεσαιωνικά Κείμενα - Δημοτική Ποίησις, (Διατριβή επί Διδακτορία), Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βιβλιοθήκη Σαριπόλου, 1968.
――, «Σύγχρονα Σολωμικά Προβλήματα», Παρνασσός, 11 (1969), σσ. 89-107, σσ. 211-228.


Αφιερώματα περιοδικών και συλλογικές εκδόσεις

Παναθήναια, 4:2 (30.5.1902).
1798-1898. Πανηγυρικόν Τεύχος επί τη Εκατονταετηρίδι από της Γεννήσεως του Εθνικού Ποιητού Διονυσίου Σολωμού, Ζάκυνθος-Αθήνα, 1902.
Ελληνική Δημιουργία, 1:5 (15.4.1948).
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, 3:9 (1948).
Επτανησιακά Φύλλα, 1:13 (1948) και 3:5 (1957).
Επιθεώρηση Τέχνης, 6:35-36 (1957).
Νέα Εστία, 62:731 (Χριστούγεννα 1957).
Υδρία, 16 (1975).
Αιολικά Γράμματα, 8:47-48 (1978).
Νέα Εστία, 104:1235 (Χριστούγεννα 1978).
Αφιέρωμα στον Καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη, 1979.
Αρετή και Δόξα του Διονυσίου Σολωμού, Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1984 (Τετράδια Ευθύνης, 22).
Διαβάζω, 213 (12.4.1989).
Το Δέντρο, 44-45 (1989).
Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου για το Σολωμικό Εργο, Ζάκυνθος: Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός», 1991.
Πρακτικά Δέκατου Συμποσίου Ποίησης, Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις, 1992.
Μαντατοφόρος, 41 (1996).
Η Λέξη, 142 (1997).
2+7 Εισηγήσεις για το Διονύσιο Σολωμό, Αθήνα: Περίπλους, 1997.
Πόρφυρας, 84-85 (1998) - Αφιέρωμα στον Ιάκωβο Πολυλά.
Νέα Εστία, 144:1707 (1998).
Διονύσιος Σολωμός: "Κανών" Νεοελληνικού Πνευματικού Βίου. Με την Ευκαιρία της Συμπλήρωσης 200 Χρόνων από τη Γέννηση του Ποιητή, (Επιστημονικό Συμπόσιο, 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1997), Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη, 1999.
Πόρφυρας, 95-96 (2000).
Διεθνές Συμπόσιο Διονυσίου Σολωμού (1798-1857). Διακόσια Χρόνια από τη Γέννηση και Εκατόν Πενήντα από τον Θάνατό του, (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-10 Οκτ. 1998), Αθήνα: Εκδοση του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων», 2003.
Σολωμός. Προλεγόμενα Κριτικά Στάη - Πολυλά - Ζαμπελίου, (Επιμέλεια Α. Θ. Κίτσου-Μυλωνά), Αθήνα: Γαβριηλίδης, 2004.
Φιλολογική, 94 (2006).

(Ο βιβλιογραφικός κατάλογος προέρχεται από την έκδοση Διονύσιος Σολωμός - Εργα, ποιήματα και πεζά, εισαγωγή-επιμέλεια-σχόλια: Δημήτρης Δημηρούλης, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: www.metaixmio.gr