Παραδοσιακὰ Τραγούδια Μικρᾶς ἈσίαςΓιαννούλα Τσανακαλιώτισσα

(Ἦχος α´, ῥυθμὸς ἑπτάσημος)
[τὶς ἐπαναλήψεις τραγουδεῖ ἡ χορωδία]

Σήκωσ- τὰ μά- Σήκωσ- τὰ μάτια σου ψηλά, (δίς)
Καὶ διές με τὸν καημένο, Γιαννούλα, Γιαννούλα Τσανακαλιώτισσα (δίς)

Καὶ διές με πὼς- καὶ διές με πὼς ἐγένηκα, (δίς)
Σὰν τὸν ἀχὸ χαμένος, Γιαννούλα, Γιαννούλα γιὰ σένα ἀῤῥώστησα. (δίς)

[Ἐπῳδός, ὅλοι μαζί]
Καὶ γιατί δὲ μᾶς τὸ λές, Καὶ γιατί δὲ μᾶς τὸ λές,
Καὶ γιατί δὲ μᾶς τὸ λές, βρέ, μόνο κάθεσαι καὶ κλαῖς.

Ἂν μ᾿ ἀγαπᾶς, ἂν μ᾿ ἀγαπᾶς, ἀγάπα με, (δίς)
Θέλε με νὰ σὲ θέλω, Γιαννούλα, Γιαννούλα Τσανακαλιώτισσα. (δίς)

Γιατὶ θὲ νά – γιατὶ θὲ νά ῾ρθῃ ἕνας καιρός, (δίς)
Νὰ θὲς καὶ νὰ μὴ θέλω, Γιαννούλα, Γιαννούλα γιὰ σένα ἀῤῥώστησα. (δίς)

[Ἐπῳδός, ὅλοι μαζί]
Καὶ γιατί δὲ μᾶς τὸ λές, Καὶ γιατί δὲ μᾶς τὸ λές,
Καὶ γιατί δὲ μᾶς τὸ λές, βρέ, μόνο κάθεσαι καὶ κλαῖς.


Ρουμπαλιὰ Γαρουφαλιά

Παραδοσιακὸ Μικρᾶς Ἀσίας

Ποιὸς εἶδε νέ, ροῦμπα, ρουμπαλιά,
ποιὸς εἶδε νέο σεβνταλῆ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Καὶ τῆς ἀγάπης κλέφτη, τρια λαλαλα
λαλαλαλαλαλαλαλα.
Ρουμπαλιὰ γαρουφαλιά,
σὲ κυνηγᾶνε τὰ πουλιά.
Γιὰ νὰ ξυπνάει ροῦμπα ρουμπαλιά,
γιὰ νὰ ξυπνάει μὲ τὸ ἄχ!

ΜΟΥΣΙΚΗ

Καὶ μὲ τὸ βὰχ νὰ πέφτει, τρία λαλαλα
λαλαλαλαλαλαλαλα.
Ρουμπαλιά μου χιώτισσα.
Τὰ μάτια σου ροῦμπα ρουμπαλιά,
τὰ μάτια σου μὲ κάψανε.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Νὰ στρώσω δὲ κοιμοῦμαι, τρία λαλαλα
λαλαλαλαλαλαλαλα
ρουμπαλιὰ γαρουφαλιά,
σὲ τριγυρνοῦνε τὰ πουλιά.
Καὶ τὸ σταυρό, ροῦμπα ρουμπαλιά,
καὶ τὸ σταυρὸ σὰν χριστιανός.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Νὰ κάνω δὲ θυμοῦμαι, τρία λαλαλα
λαλαλαλαλαλαλαλα
ρουμπαλιά μου χιώτισσα,
σὲ εἶδα ψὲς κι ἀρρώστησα
ρουμπαλιὰ γαρουφαλιά,
σὲ τριγυρνοῦνε τὰ πουλιά.


Επιστροφή