Τάκης Παπατσώνης - Ποιήματα

Τ. Κ. Παπατσώνης (1895-1976): Ποιητὴς μὲ βαθιὰ θρησκευτικὴ πίστη, χρησιμοποίησε γλώσσα μικτή, ἀνάμεσα στὴν δημοτική, τὴν καθαρεύουσα καὶ τὴν κατανυκτικὴ γλώσσα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων.

Περιηγητὲς στὴ Λειτουργία

Τῆς Ἀναλήψεως, στὶς πρωινὲς Λειτουργίες
ὁρμήσανε στὴν Ἐκκλησία σωρὸς Περιηγητές.
Ὅλοι τοῦ «Σὰν Τζερβάσι». Ἀστοὶ τοῦ Βύρτεμπεργκ.
Καλοκαιρινοί. Ζέστη εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὸ πρωί.
Μπῆκαν σὰν κύμα. Φέραν ταραχή.

Μονάχη, ἀτάραχη, ἡ Ἐκκλησία
κράταγε τὶς Ὧρες της. Τραβοῦσε τὸν Κανόνα.
Γενικὰ ἐπόπτευε, ἴδιος ὁ Θεός, καὶ ἀγκάλιαζε
ὅλους μαζὶ τοὺς πιστούς, ὅθε καὶ ἂν ἦταν.

Μέτρο Ἀποστολικὸ καὶ Νόμος
ἦταν ὅλα τὰ ἔνδον τοῦ Θυσιασστηρίου.
Τὴν πλήρη Τάξη διόλου δὲν ἔθιγε
ἡ ἀταξία τοῦ συμπτώματος.

1. Ἅγιος Γερβάσιος, πρόκειται μᾶλλον γιὰ θρησκευτικὸ σύλλογο.
2. Βυρτεμβέργη, Ν.Δ. τῆς Γερμανίας