Μάρκου Σκουλάτου - Φόβος Θεοῦ

Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Φιλόθεος Μαρτυρία», τεῦχ. 27

Μᾶς συμβουλεύουν στοργικά, οἱ Ἅγιοι πατέρες,
γιὰ τοῦ Θεοῦ τὸ θέλημα, τὶς πονηρὲς ἡμέρες.

Νὰ κάνομε ὑπακοή, πάντα στὸ θέλημά του,
γιὰ μᾶς ἐθυσιάστηκε, νὰ εἴμαστε κοντά Του.

Σταυρώθηκε στὸ Γολγοθᾶ, χωρὶς καμιὰν αἰτία,
γιὰ νὰ ξεπλύνει τοῦ Ἀδάμ, τὴν πρώτη ἁμαρτία.

Καὶ ἔσωσε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν Ἀνάστασίν Του,
νὰ εἶναι στὸν παράδεισο αἰώνια μαζί του.

Ἔσωσε τοὺς ἁμαρτωλούς, ἀπ᾿ τοῦ ἐχθροῦ τὰ χέρια,
καὶ ἀπὸ μαῦροι κόρακες, ἔγιναν περιστέρια.

Γι᾿ αὐτὸ νὰ ἀποφεύγομεν τὴν κάθε ἁμαρτία,
νὰ ἔχομεν φόβον Θεοῦ, κι ὄχι ἀχαριστία.

Ὁ φθονερὸς ὁ διάβολος ποὺ θέλει τὸ κακό μας,
νὰ τὸν μισοῦμε πάντοτε, εἶν᾿ φοβερὸς ἐχθρός μας.

Νὰ ἀγαποῦμεν τὸν Χριστὸν ποὺ μᾶς χαρίζει ὑγεία,
καὶ τὴν Ἁγνὴ μητέρα Του, ποὺ εἶναι ἡ Παναγία.

Προσεύχεται νυχθημερὸν πάντοτε στὸν Υἱόν της,
νὰ πάῃ στὸν Παράδεισο ὅλη ἡ ἀνθρωπότης.

Ὦ Παναγία Δέσποινα, δῶσε μας τὴν εὐχή σου,
νἄμαστε οἱ ἀνάξιοι αἰώνια μαζί σου. Ἀμήν.