Μᾶρκος Σκουλᾶτος
Στοὺς ἐνδόξους πολεμιστὰς ἥρωας τοῦ 1940

Ἀντὶ στεφάνι δάφνινο, ἕνας συνάδελφός σας
γράφει δυὸ λόγια φτωχικὰ γιὰ τὸ μνημόσυνό σας.

Ἐσεῖς θυσιαστήκατε γιὰ τὴν γλυκιὰ πατρίδα,
εἴχατε πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὴν καρδιὰ ἐλπίδα.

Σὰν λεοντάρια πέσατε μέσ᾿ στὴ σκληρὴ τὴ μάχη,
στὴν ἔνδοξη πατρίδα μας τὴν λευτεριά της νἄχει.

Νικήσατε τὸν Γολιὰθ μὲ τὴν μικρὴ σφεντόνα
καὶ τ᾿ ὄνομά σας γράφτηκε στὸν ἅπαντα αἰῶνα.

Ἐδώσατε τὰ νιᾶτα σας καὶ τὴν παλληκαριά σας
καὶ ὄνομα τιμητικὸ στὴν οἰκογένειά σας.

Στὸ πλάι σας βρισκότανε πάντα ἡ Παναγία,
ἐμψύχωνε τὴν πίστη σας, σᾶς ἔδινε ὑγεία.

Μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν δύναμη καὶ τὴν δική του χάρη,
νίκησαν ὅλους τοὺς ἐχθροὺς οἱ Ἕλληνες φαντάροι.

Πάνω στῆς Πίνδου τὶς κορφὲς ἄστραψ᾿ ἡ ξιφολόγχη·
στοὺς Ἰταλοὺς τοὺς εἰσβολεῖς φωνάξατε τὸ Ὄχι!

Τὸ ὄνομά σας τὸ τιμᾶ ἡ Μητέρα Ἐκκλησία,
σᾶς μνημονεύει ὁ παπᾶς σὲ κάθε λειτουργία.

Αἰώνια ἡ μνήμη σας, πεσόντες τοῦ σαράντα,
καὶ κάθ᾿ ἑλληνικὴ ψυχὴ θὰ σᾶς θυμᾶται πάντα.

Ἔχουμε χρέος ἱερό, ἀθάνατοι νεκροί μας,
νὰ μὴν σᾶς λησμονήσουμε ποτὲ στὴν προσευχή μας.

Ἡ μάνα ποὺ σᾶς γέννησε ἔγινε ἡρωΐδα,
γιατὶ θυσιαστήκατε γιὰ πίστη καὶ πατρίδα.

Οἰκτρὸν ἦταν τὸ τέλος τους, Χίτλερ καὶ Μουσολίνι,
καὶ εἶχαν τὴν παγκόσμια κατακραυγὴ κι αἰσχύνη.

Μεγάλη δόξα καὶ τιμὴ στὸν Ἕλληνα Φαντάρο,
τὶς σφαῖρες δὲν φοβήθηκε, οὔτε αὐτὸν τὸν χάρο.

Ἐδώσατε τὸ αἷμα σας, τὰ τρυφερά σας νιᾶτα,
νὰ ζήσῃ ἡ Ἑλλάδα μας ἐλεύθερη γιὰ πάντα.

Τὰ σώματά σας πέσανε πάνω στὴν Ἀλβανία,
ἀλλὰ σᾶς χάρισε ὁ Θεὸς ζωὴν τὴν αἰωνία.

Ἕνα Μεγάλο Εὐχαριστῶ στοὺς Ἕλληνες πεσόντες,
καὶ νὰ τοὺς μνημονεύουμε πάντα ἐμεῖς οἱ ζῶντες.

Ἐκεῖ ψηλὰ στὸν οὐρανὸ θὰ χαῖρεται ἡ ψυχή τους,
σὰν εἴμαστε εὐγνώμονες ἐμεῖς ἀπέναντί τους.

Μὰ ἔχομε πίστη στὸν Θεόν, Ἀγάπη καὶ Ἐλπίδα
νὰ διώχνει ὅλους τοὺς ἐχθροὺς ἀπ᾿ τὴ γλυκιὰ πατρίδα.

Εὐχόμεθα ἡ μνήμη σας νὰ εἶναι αἰωνία,
νὰ ζῆτε στὸν Παράδεισο, κοντὰ στὴν Παναγία.

Ὁ κόσμος σᾶς ἐθαύμασε, γενναῖα παλληκάρια,
εἴσαστε πάντα ἀτρόμητοι, ὡσὰν τὰ λεοντάρια.

Ἐπάνω στὰ ψηλὰ βουνά, ἐκεῖ στὴν Ἀλβανία,
κουράγιο πάντα ἔδινε σ᾿ ἐσᾶς ἡ Παναγία.

Γι᾿ αὐτὸ τὴν ἑορτάζουμε, εἶναι προστάτιδά μας,
καὶ μᾶς σκεπάζει πάντοτε κ᾿ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας.

Μᾶρκος Β. Σκουλᾶτος, στρατεύσιμος τοῦ 1940
Ἔγραψα στὶς 28 Ὀκτωβρίου 2007, Τρίποδες Νάξου.