Γιάννα Κατσιαμπούρα

Ακαδημαϊκή Συνεργάτις
 • 2103688031
 • Ναυαρίνου 13α 4ος Όροφος Γραφείο 6 Αθήνα 10680
 • katsiaioan@primedu.uoa.gr

Γενικά

Η Γιάννα Κατσιαμπούρα διδάσκει Ιστορία των Επιστημών στο ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηθική της Επιστήμης στο ΠΤΔΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενώ έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Τα ιδιαίτερα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις κριτικές και πολιτιστικές σπουδές της επιστήμης και της επιστημονικής γνώσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά ενώ έχει επιμεληθεί μία σειρά συλλογικούς τόμους με αντίστοιχη θεματολογία. Είναι Assistant Editor του περιοδικού Almagest, Μέλλος της Συντακτικής Επιτροπής του Journal of Education Policy Studies, Αντεπιστέλλον Μέλος της International Academy of the History of Science και Γραμματέα

Δείτε Περισσότερα

Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα

Πάντειο Πανεπιστημίο, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Δείτε Περισσότερα


Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Δείτε Περισσότερα


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδήκευσης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δείτε Περισσότερα


Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δείτε Περισσότερα

Διατριβές

Διδακτορική διατριβή

Πρόσληψη, μετάδοση και λειτουργία των επιστημών στους μεσοβυζαντινούς χρόνους και το Quadrivium του 1008.


Μεταπτυχιακή εργασία

Δομολόγιση υπηρεσιών με λέξεις κλειδιά στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

2009-2019

Διδάσκουσα (ΠΔ 407/80) του προπτυχιακού μαθήματος «Ηθική της επιστήμης και της τεχνολογίας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


2009-2019

Συμβασιούχος Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Πρόγραμμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών και της Τεχνολογίας).


2010-2011

Διδάσκουσα (λέκτορας ΠΔ 407/80) του προπτυχιακού μαθήματος «Ιστορία των Επιστημών: Αρχαία και Μεσαιωνική Επιστήμη» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


2008 έως σήμερα

ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 22: «Φιλοσοφία και Ιστορία των Επιστημών στην Ελλάδα από την Αρχαιότητα έως τον 20ό αι.» στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» - ΕΛΠ και Επιβλέπουσα Μεταπτυχιακών Εργασιών (2014 μέχρι σήμερα) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών – ΚΦΕ στη Θεματική Ενότητα: «Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία» - ΚΦΕ60). Το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 εργάστηκα ως ΣΕΠ πλήρους απασχόλησης.


2009 έως σήμερα

Συμβασιούχος διδάσκουσα του εξαμηνιαίου μαθήματος «Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας» στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΤΕΙ Αθήνας.


2012 έως σήμερα

Συμβασιούχος διδάσκουσα των εξαμηνιαίων μαθημάτων «Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών» (2012 -2017), «Επιστήμη και Τεχνολογία στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (2015-2018) και «Επιστημολογία – Γνωσιοθεωρία» (2015-2018) στις Κατευθύνσεις: «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» και «Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


2008-2011

Συμβασιούχος διδάσκουσα του εξαμηνιαίου μαθήματος «Ιστορική Εισαγωγή στις Θεωρίες των Φυσικών Επιστημών» στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ.


2007-2008

Διδάσκουσα (λέκτορας ΠΔ 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


2007-2008

Συνεργάτις του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


2007-2008

Διδάσκουσα (λέκτορας ΠΔ 407/80) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα «Θέματα Φύλου και Ισότητας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


2004-2005

Διδάσκουσα (λέκτορας ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.


2000-2008

Συμβασιούχος Ερευνήτρια στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στο ερευνητικό πρόγραμμα «Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού».


1999-2001

Συνεργάτις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού στο Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός».

Ακαδημαϊκές Διακρήσεις

Εκλεγμένο Μέλος Διεθνών Επιστημονικών Οργανισμών

Αντεπιστέλλον Μέλος της Académie Internationale d’Histoire des Sciences (Paris). Τον Δεκέμβριο του 2014 εξελέγην παμψηφεί ως Αντεπιστέλλον μέλος (Corresponding Member) της Académie Internationale d’Histoire des Sciences.


Τον Ιούλιο του 2017, εξελέγην ομόφωνα ως Secretary/treasurer της Inter-Divisional Teaching Commission, International Union of History and Philosophy of Science and Technology


Έχει γίνει δεκτή ως Μέλος της Επιτροπής «Επιστήμη και Λογοτεχνία» του Τομέα Ιστορίας των Επιστημών της Διεθνούς Ένωσης Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών (Commission on Science and Literature of the DHST/IUHPST)

Μέλος Εκδοτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών και κριτής εργασιών

 • Assistant Editor του περιοδικού Almagest, International Journal for the History of Scientific Ideas (ed.Brepols, Brussels, Belgium).
 • Μέλος του Editorial Advisory Board του Journal for Critical Education Policy Studies (http://www.jceps.com/).
 • Κριτής Εργασιών (Reviewer)του περιοδικού Science and Education, ed. Springer.
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της επιθεώρησης Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση (2004-2012).
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών Ο Πολίτης και Ο Πολίτης Δεκαπενθήμερος (1991-2008).

Προσκεκλημένες Ομιλίες

 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο “Once again on the social responsibility of intellectuals and their role in critical education”, στο IX International Conference on Critical Education, «Resistance and Praxis against Populism, Sexism and Racism», University of Naples Federico II & Accademia di Belle Arti, 3-6 July 2019, Naples, Italy.
 • Προσκεκλημένη διδάσκουσα στο 4ο Θερινό Σχολείο Κριτικής Εκπαίδευσης, Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης /Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 24-28 Ιουνίου 2019.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο «Από την κοινωνική ευθύνη των διανοουμένων στην κοινωνική ευθύνη των επιστημόνων», στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης «Η Κριτική Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη», ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, 5-7 Απριλίου 2019, Μαράσλειο Διδασκαλείο, Αθήνα
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο: “The contribution of history of science in Teaching Science for Social Justice”, στο International and Interdisciplinary Colloquium, “The relationship between physics and mathematics in the history of science & nature of science: How the histories and philosophies of sciences have been written?”, Inter-Divisional Teaching Commission/LACTH-ENSAP/Lille University, Lille, 3 December 2018.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο “Γιατί το Βυζάντιο: Από την πλευρά της φυσικής φιλοσοφίας και των επιστημών”, Ημερίδα “Γιατί πάλι το Βυζάντιο; Η φιλοσοφική πρόσληψη του Βυζαντίου”,  Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας/ΕΚΠΑ και Εργαστήριο Μελέτης Θεσμικού Λόγου, Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2018
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο «How history of science can enhance criticality in science and education”, International Conference on Philosophy, Critical Education and History of Science, Giresun University, Giresun, Turkey, 10-13 October 2018.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο «Jenny von Westphalen-Marx: Still Invisible in History», VIII International Conference on Critical Education “Critical Education and Activism against , University of East London, 25-28 July 2018.
 • Προσκεκλημένη διδάσκουσα στο 3ο Θερινό Σχολείο Κριτικής Εκπαίδευσης. Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  20-26 Ιουνίου 2018.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο «Επιστήμη, Σεξισμός και Κριτική εκπαίδευση: μαθαίνοντας από την Έβελυν Ρηντ», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 20-22 Απριλίου 2018.
 • Προσκεκλημένη διδάσκουσα στο 2ο Θερινό Σχολείο Κριτικής Εκπαίδευσης. Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  18-24 Σεπτεμβρίου 2017.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο «Universities for labour in the first decades of 20th c.», στο VIΙ International Conference on Critical Education “Rethinking Alternatives to Neoliberalism in Education”, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Athens, 28 June-2 July 2017.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο «Πίστη και επιστήμη σε δύο βυζαντινά εγχειρίδια επιστημών», στην Ημερίδα με θέμα «Ορθοδοξία και φυσικές επιστήμες», Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο, Κόρινθος, 10 Μαΐου 2017.
 • Ομιλία σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης κατόπιν προσκλήσεως με τίτλο “Alchemy and Medicine in Byzantium: notes for an open question”, 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27 August 2016.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο “Orthodox Church and Education Policy in Greece”, στο VI International Conference on Critical Education “Dialogue, Solidarity and Resistance against Neo-liberalism and Neo-conservatism in Education”, Middlesex University, London, 10-13 August 2016.
 • Προσκεκλημένη διδάσκουσα στο 1ο Θερινό Σχολείο Κριτικής Εκπαίδευσης. Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  7-12 Ιουνίου 2016.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο “Byzantine Natural Philosophy and its relation to Christian religion: Michael Psellos and Nikephore Blemmydes”, στο συνέδριο “Travelling Wisdom. Science in the Medieval Religious Orders”, University of York and University of South Denmark, Odense, 1-3 June 2016.
 • Ομιλία σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης κατόπιν προσκλήσεως με τίτλο: “A Byzantine science textbook : The Quadrivium of 1008”, Proceedings of the 22ndInternational Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011, με πρόσκληση της καθ. Anne Tihon, Faculté de Philosophie, Arts et Lettres, Université Catholique de Louvain.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο «Φυσική Φιλοσοφία στην Βυζαντινή Εκπαίδευση: το Διδακτικό Εγχειρίδιο Επιτομή Φυσικής του Νικηφόρου Βλεμμύδη» στο Συμπόσιο «Επιστήμη και Φιλοσοφία». Διοργάνωση : Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ασκληπιείο Αρχαίας Επιδαύρου, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2017.
 • Προσκεκλημένη Ομιλία με τίτλο: «Νεωτερικές Φυσικές Επιστήμες στην Πατριαρχική Ακαδημία, αρχές 19ου αι.: Δ. Πρώιος, Στ. Δούγκας, Κ. Κούμας», στην Ημερίδα για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή αφιερωμένη στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Διοργάνωση : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών Αθήνας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 16.01.2016.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο: «Η Φυσική Φιλοσοφία στο Βυζάντιο», στο διήμερο επιστημονικό συμπόσιο «Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών». Διοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Χανιά, 24-25 Φεβρουαρίου 2012.
 • Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο: «Ο χώρος του σύμπαντος στο Βυζάντιο» στην 3η Ημερίδα Φυσικής Φιλοσοφίας. Διοργάνωση: Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 20-21 Οκτωβρίου 2009.

Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων

 • Μέλος της Local Organizing Committee του 1st Conference of the International Academy of the History of Science “Science in Different Cultures and Civilizations Towards a transcultural history of knowledge”, 12-15 September 2019, Athens.
 • Μέλος της International Scientific Committee στο IX International Conference on Critical Education, «Resistance and Praxis against Populism, Sexism and Racism», University of Naples Federico II & Accademia di Belle Arti, Naples, Italy, 3-6 July 2019.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Θερινού Σχολείου Κριτικής Εκπαίδευσης, Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 24-28 Ιουνίου 2019.
 • Μέλος της International Scientific Committee και της International Organizing Committee του 3rd International Summer School, ISSHPSE-IDTC, Lille University, Lille, France, 3-6 June 2019.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Κριτικής Εκπαίδευσης «Η Κριτική Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5-7 Απριλίου 2019.
 • Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του International and Interdisciplinary Colloquium, “The relationship between physics and mathematics in the history of science & nature of science: How the histories and philosophies of sciences have been written?”, Inter-Divisional Teaching Commission/ LACTH-ENSAP/Lille University, Lille, 3 December 2018.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ISSHPSE-2017, 2nd International Summer School, Ecole Doctorale des Sciences de l’ Home et de la Societe / Maison Europeenne des Sciences de l’ Home et de la Societe, Lille, 11-12 October 2017.
 • Μέλος της International Scientific Committee και της International Program Committee του VIΙI International Conference on Critical Education “Critical Education and Activism against Neoliberalism/Authoritarian Neoconservatism in Education, State and Society”, University of East London, Stratford, England,  25-28 July 2018.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Θερινού Σχολείου Κριτικής Εκπαίδευσης, Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 20-26 Ιουνίου 2018.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Κριτικής Εκπαίδευσης «Η Κριτική Εκπαίδευση για το σχολείο των κοινωνικών αναγκών», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 20-22 Απριλίου 2018.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Θερινού Σχολείου Κριτικής Εκπαίδευσης. Ταξιάρχης Χαλκιδικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  18-24 Σεπτεμβρίου 2017.
 • Μέλος της International Scientific Committee του VIΙ International Conference on Critical Education “Rethinking Alternatives to Neoliberalism in Education”, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Athens, 28 June-2 July 2017.
 • Μέλος της International Scientific Committee του 1st International Conference on Smart Learning for Community Development, Ramallah, Palestine, 20 March 2017.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου 2016.
 • Μέλος της International Organizing Committee του VI International Conference on Critical Education “Dialogue, Solidarity and Resistance against Neo-liberalism and Neo-conservatism in Education”, Middlesex University, London, 10-13 August 2016.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Θερινού Σχολείου Κριτικής Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαλκιδική, 7-12 Ιουνίου 2016.
 • Μέλος της Local Organizing Committee του International Conference “Science and Religion”, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 3-5 Σεπτεμβρίου 2015. http://conferences.hpdst.gr/science-religion
 • Μέλος της International Organizing Committee του 5th International Conference on Critical Education “Analyze, Educate, Organize. Critical Education for Social and Economic Justice”, University of Lower Silesia, Wroclaw, Poland, 14-17 Ιουνίου 2015.
 • Συνδιοργανώτρια (με τον Remi Franckowiak, Université des Sciences et Technologies de Lille, France) του Συμποσίου: “Circulation and communication of the chemical knowledge in the Greek-speaking communities from Antiquity to the 17th century”, στο 6th International Conference of the European Society for the History of Science”, Lisbon, 4-6 September 2014.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 14-16 Νοεμβρίου 2014.
 • Συνδιοργανώτρια (με τον Remi Franckowiak, Université des Sciences et Technologies de Lille, France) του Συμποσίου: “Alchemy: the relationship between working and knowing from Late Antiquity to 17th c.”, στο 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine, Manchester, July 2013.
 • Μέλος της Local Organizing Committee του 5th International Conference of the European Society of History of Science, "Scientific cosmopolitanism and local cultures: religions, ideologies, societies", Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2012.
 • Συνδιοργανώτρια (με τους Jennifer Rampling, Cambridge University, UK, και Remi Franckowiak, Université des Sciences et Technologies de Lille, France) του Συμποσίου “Byzantine and post-Byzantine Alchemy: principles, influences and effects”, στο 5th International Conference of the European Society of History of Science, "Scientific cosmopolitanism and local cultures: religions, ideologies, societies", Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2012.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 7ουΠανελληνίου Συνεδρίου «Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2012.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2nd International Conference on Critical Education, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10-14 July 2012, Athens.
 • Συνδιοργανώτρια (με την κ. Annette Vogt, Max Planck Institute for the history of Science, Berlin) του Workshop “Gender Studies and Sciences”, Program of History, Philosophy and Didactics of Science, National Hellenic Research Foundation and National and Kapodistrian University of Athens, Athens, April 2-3, 2011 (http://www.hpdst.gr/events/workshops/gender-studies-and-science).
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 1st International Conference on Critical Education, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-16 July 2011, Athens.
 • Διοργάνωση Συμποσίου (με Ε. Βαμπούλη, Πανεπιστήμιο Πατρών) «Θεωρίες του χώρου», στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνέδριου 2010, «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών», Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών, ΕΙΕ, Αθήνα 5-9 Μαΐου 2010.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συνεδρίου, «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών», της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών, Αθήνα, 6-9 Μαΐου 2010.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου «Ζητήματα Επιστήμης: Ιστορία, φιλοσοφία και διδακτική», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2007.

Δημοσιεύσεις σε βιβλία

 • Γυναίκες στις επιστήμες των μαθηματικών, (Συγγραφείς: Άννα Χρονάκη, Γιάννα Κατσιαμπούρα, Θεοδώρα-Μαρία Κερμανίδη), Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος 2009.
 • «O Μιχαήλ Κ. Στεφανίδης ως Ιστορικός της Αλχημείας», στο Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Τιμητικός Τόμος για τον Γιάννη Καρά, ΕΙΕ, Αθήνα (υπό έκδοση).
 • “Modern Yunanistan ‘da Ortodoks Kilisesi ve Bilim Egitimi Politikasi”, στο Ahmet Yildiz, Nurcan Korkmaz, Nejla Dogan (eds), Tarihten Güncele Laik Eğitim, Kavramlar-Deneyimler-Sorunlar, Kalkedon, Istanbul 2019, pp. 337-348.
 • «The relationship between alchemy and natural philosophy in Byzantine times”, στο Efthymios Nikolaidis (ed.), Greek Alchemy from Late Antiquity to Early Modernity, Brepols, Belgium 2018, pp. 119-131.
 • “The relationship between alchemy and natural philosophy in Byzantine times”, στο Gianna Katsiampoura (ed.), Issues on Greek Alchemy, National Hellenic Research Foundation, Athens 2015, σ. 128-143.
 • “The scientific culture in 18th-19th century Greek speaking communities: experiments and textbooks”, Wittje R., Heering P. (eds), Learning by doing: Experiments and instruments in the History of Science Teaching, Peter Lang Publ., 2011, σ. 97-112 (με Constantine Skordoulis, Efthymios Nicolaidis).
 • “Gender, Ecology and History of Science”, in Gianna Katsiampoura, & Annette Vogt (eds), Gender Studies and Science: Problems, Tasks, Perspectives, Nissos/NHRF, Athens 2012.
 • «Το φύλο στην ιστορία των επιστημών», στο Κ.Δ. Σκορδούλης (επισ. επιμ.), Ζητήματα θεωρίας των επιστημών της φύσης, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2008.
 • «Νεοελληνικός Διαφωτισμός», στο Γιαννόπουλος Ι., Κατσιαμπούρα Γ., Κουκουζέλη Α., Σημαντικοί σταθμοί του Ελληνικού Πολιτισμού, στη σειρά Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό, του Προγράμματος Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2000 (http://www.eap.gr/books/elp10b.PDF).
 • «Φεμινιστική επιστημολογία», στο Γλωσσάρι Φεμινιστικής Θεωρίας, από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (www.fylo-paedia.gr).

Επιμέλεια Συλλογικών τόμων

 • Gianna Katsiampoura (ed.), Issues on Greek Alchemy, National Hellenic Research Foundation, Athens 2015.
 • Gianna Katsiampoura, Efthymios Nicolaidis (eds), Science and Religion, Proceedings of International Conference Science and Religion, Athens 3-5 September 2015, National Hellenic Research Foundation, Athens 2015.
 • Gianna Katsiampoura (ed.), Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies, Proceedings of 5th International Conference of the European Society for the History of Science, Institute of Historical Research/National Hellenic Research Foundation, Athens 2014.
 • Gianna Katsiampoura, Annette Vogt (eds), Gender Studies and Science: Problems, Tasks, Perspectives, INR/NHRF-Nissos, Athens 2012.

Επιστημονική επιμέλεια βιβλίων

 • Ευθύμιος Νικολαΐδης, Επιστήμες και Ορθοδοξία, Προπομπός, Αθήνα 2018

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά με Κριτές

 • «Once again on the social responsibility of the intellectuals», Educazione Aperta, Rivista de pedagogia critica (υπό δημοσίευση).
 • “Orthodox Church and Science Education Policy in Modern Greece”, Advances in Historical Studies, vol. 8, no 2, March 2019 (http://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=91499)
 • «Τζένη φον Βεστφάλεν-Μαρξ: πολίτις και φτωχοδιάβολος», Μαρξιστική Σκέψη, τ. 26, 2018, σ. 72-80.
 • “‘The death of nature’… Ecofeminism and history of science: a critical approach”, Kritiki. Critical Science and Education, vol. 12, 2012, pp. 3-12.
 • “The Byzantine sciences in the first modern Greek history of science textbook: Michael Stephanides, Introduction to the History of Natural Sciences”, Almagest, International Journal for the History of Scientific Ideas, vol. 2, is. 2, November 2011, Brepols, pp. 124-135.
 • “John VII Grammaticus: scientist or magician?”, Archives Internationales d’Histoire des Sciences, vol. 60, 2010, pp. 33-41.
 • “Teaching experiments in 18th-19th century Greek physics textbooks”, Archives Internationales d’Histoire des Sciences, vol. 60, 2010, pp. 79-92 (σε συνεργασία με Constantine Skordoulis).
 • “Faith or Knowledge? Normative relations between religion and science in Byzantine textbooks”, Almagest, International Journal for the History of Scientific Ideas, vol. 1, is. 1, May 2010, Brepols, pp. 112-123.
 • «Φύλο και τεχνολογία: μια ανοικτή συζήτηση», Κριτική επιστήμη και εκπαίδευση, τχ. 8, Δεκέμβριος 2008, σ. 49-60.
 • “Transmutation of Matter in Byzantium: The Case of Michael Psellos, the Alchemist”, Science and Education, vol. 17, 2008, pp. 663-668.
 • «Μισέλ Φουκώ: Από τις Λέξεις και τα πράγματα στην Αρχαιολογία της Γνώσης. Μια πορεία από το ειδικό στο γενικό και από την εφαρμογή στη μέθοδο», επιθεώρηση κοινωνικών σπουδών δοκιμές, τχ. 5, σ.125-142.
 • «Έθνος: φύλακας-άγγελος ή δαίμονας”, Θέσεις, τχ. 100, 2007.
 • «Νεοελληνικός Διαφωτισμός: ο ριζοσπαστικός λόγος των επιστημών», στο περιοδικό Κριτική επιστήμη και εκπαίδευση, τχ. 3, Ιούνιος 2006, σ. 73-81.
 • “Κρατική πατριδογνωσία στο διαδίκτυο”, Θέσεις, τχ. 96, 2006.
 • «Η χρήση των επιστημών ως μοχλού διπλωματίας στις αυτοκρατορίες του Μεσαίωνα», επιθεώρηση κοινωνικών σπουδών δοκιμές, τχ. 13-14, Άνοιξη 2005, σ. 309-319.
 • «Προσεγγίσεις του Βυζαντίου από την ελληνική ιστοριογραφία», στο περιοδικό Κριτική επιστήμη και εκπαίδευση, τχ. 1, Ιούνιος 2005, σ. 73-81
 • «Νικηφόρος Γρηγοράς εναντίον Βαρλαάμ Καλαβρού: Διαμάχη με ένδυμα την πρόβλεψη εκλείψεων στο Βυζάντιο του 14ου αιώνα», περιοδικό Νεύσις, τχ. 13, 2004, σ. 138-148.

Βιβλιοκρισίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά

 • “Kostas V. Krimbas, Darwinism in Greece”, Almagest, International Journal for the History of Scientific Ideas, vol 9, is. 2, November 2018, Brepols, pp. 127-129.
 • “Matteo Martelli, The Four Books of Pseudo-Democritus”, Almagest, International Journal for the History of Scientific Ideas, vol. 5, is. 2, November 2014, Brepols, pp. 139-141.
 • «Ioannis Telelis (Prolegomena, Text, Indices), Georgios Pachymeres, Philosophia, Book 5 (Βιβλίον πέμπτον, των μετεωρικών)», Almagest, International Journal for the History of Scientific Ideas, vol. 4, is. 2, November 2013, Brepols, pp.140-141.
 • “George Koutzakiotis, Αναμένοντας το τέλος του κόσμου τον 17ο αιώνα: ο Εβραίος Μεσσίας και ο Μέγας Διερμηνέας (Awaiting the end of the world in 17th century: the Jewish Messiah and the Great Interpreter)”, Almagest, International Journal for the History of Scientific Ideas, vol. 2, is. 2, November 2011, Brepols, pp. 148-149.
 • «Βασίλης Κάλφας, Επιστήμες και φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα», Ο Πολίτης, τχ. 139, Ιανουάριος 2006.
 • «Τιμαρίων», περιοδικό Ο Πολίτης, τχ. 107, Ιανουάριος 2003, σ. 62-63.
 • «Η Ευρώπη σε εξέλιξη», για το βιβλίο του David Nicholas, Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1999: περιοδικό Ο Πολίτης, Φεβρουάριος 2001.
 • «Ο ποιητής και ο φόβος», Αφιέρωμα στον Θανάση Κωσταβάρα, Ο Πολίτης, τχ. 61, Φεβρουάριος 1999, σ. 53-54

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων

 • “The tradition of Workers’ Schools and Popular Education in late 19th and early 20th century-Europe”, στο Gounari Panagiota, Liambas Anastassios, Helen Drenoyianni, Perikles Pavlides, Rethinking Alternatives to Neoliberalism in Education, Proceedings of 7th International Conference on Critical Education, AUTH, Thessaloniki 2019, σ. 144-150.
 • “The relationship between science and faith in Byzantine Canon Law”, στο Gianna Katsiampoura, Efthymios Nicolaidis (eds), Science and Religion, Proceedings of International Conference Science and Religion, Athens 3-5 September 2015, National Hellenic Research Foundation, Athens 2015, σ. 101-108.
 • “The scholar-monk and Aristotle: Nikephore Blemmydis, Epitome physica (Ο μοναχός διδάσκαλος και ο Αριστοτέλης: Νικηφόρος Βλεμμύδης, Επιτομή Φυσικής)”, στο Gianna Katsiampoura, Efthymios Nicolaidis (eds), Science and Religion, Proceedings of International Conference Science and Religion, Athens 3-5 September 2015, National Hellenic Research Foundation, Athens 2015 (με Antonia Goulia).
 • “Byzantine and post-Byzantine alchemy: a research project in progress”, στο Gianna Katsiampoura (eds), Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies, Proceedings of 5th International Conference of the European Society for the History of Science, Institute of Historical Research/National Hellenic Research Foundation, Athens 2014, σ. 117-126
 • "Alexandra Kollontai and Inessa Armand: How socialist feminism may empower critical education", in Grollios, G., Liambas, A. & Pavlidis, P. (2015), Procceedings of the IV International Conference on Critical Education “Critical Education in the Era of Crisis”, Aristotle University of Thessaloniki, pp. 390-399
 • “The Effect of the Economic Crisis on the Professional Lives of Primary School Teachers: the Social Context”, in Kostas Skordoulis and Dave Hill (eds), Critical Education at the Crossroads. Selected Papers – 2nd International Conference on Critical Education, 10-14 July 2012, Athens, Nissos Academic Publishing, Athens 2014, pp. 285-296 (with Polina Chrysochou, Kostas Skordoulis).
 • “The discourse of the Greek environmental movement about science, technology and development in the 1980’s and the process of its institutionalization”, in Kostas Skordoulis and Dave Hill (eds), Critical Education at the Crossroads. Selected Papers – 2nd International Conference on Critical Education, 10-14 July 2012, Athens, Nissos Academic Publishing, Athens 2014, pp. 275-284 (with Georgis Floriotis, Matina Balampekou, Kostas Skordoulis).
 • «Στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά σε σχέση με το φύλο», στο Χασάπης Δ. (επ.), Γλώσσα, φυλή, φύλο και κοινωνική τάξη στη μάθηση και στη διδασκαλία των μαθηματικών, Πρακτικά 11ου Διημέρου Διαλόγου για το Διδασκαλία των Μαθηματικών, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ, Αθήνα 2013 (με Ι. Φώκου).
 • “Astronomy in Late Byzantine Era: the debate between the different traditions”, in Antoni Roca-Rosell (ed.), The Circulation of Science and Technology. Proceedings of the 4th International Conference of the European Society for the History of Science (Barcelona, 18-20 November 2010), Societat Catalana d‘Història de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona 2012, pp. 281-287
 • “Gender Studies in the Greek University: from the feminist movement to the official curriculum”, in K. Skordoulis, D. Hill, Critical Education, Nissos academic publishing, Nissos/NHRF, Athens 2012, pp. 223-230.
 • “Comparing two Byzantine quadrivia: the Quadrivium of 1008 and G. Pachymeres Syntagma. Resemblances and differences”, Libri di Scuola e Pratiche Didattiche dall’Antichita al rinancimento, Atti del Convegno Internazionale di Studi Cassino, 7-10 Maggio 2008, a cura di Lucio del Corso, Oronzo Pecere, Edizioni Uneversita di Cassino, Cassino 2010, pp. 410-425.
 • «Οι βυζαντινές επιστήμες στο πρώτο εγχειρίδιο ιστορίας των επιστημών στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο», στο Κ. Σκορδούλης, Ε. Νικολαΐδης, Ε. Κολέζα, Δ. Χασάπης (επιμ.), Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών, 5-10 Μαΐου 2010, εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2011, σ. 47-55.
 • “‘Extraterrestrial Intelligence’-Science Fiction Literature In Science Education: A Case Study”, Proceedings of the XIV IOSTE International Symposium On Socio-Cultural And Human Values In Science And Technology Education, June 13-18, 2010, Bled, Slovenia, Hosted by University of Ljubljana, pp. 1060-1068 (σε συνεργασία με Ιωάννα Σταύρου, Κωνσταντίνο Σκορδούλη).
 • «Έμφυλες προσεγγίσεις στην ιστορία των φυσικών επιστημών», στο Καριώτογλου Π., Σπύρτου Α., Ζουπίδης Α., Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»-Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 65-72.
 • «Ιωάννης Ζ΄ Γραμματικός: επιστήμονας ή/και μάγος», στα Πρακτικά 4ης Συνάντησης Αθηνών, Ζητήματα επιστήμης: ιστορία, φιλοσοφία και διδακτική, επιμ. Κ. Σκορδούλης, Θ. Νικολαΐδης, Ε. Κολέζα, Δ. Χασάπης, Νήσος, Αθήνα 2008.
 • «Η Σχολή της Μαγναύρας. Επιστήμες στο Βυζάντιο» (Χ. Νομικού-Γ. Κατσιαμπούρα), στα Πρακτικά 4ης Συνάντησης Αθηνών, Ζητήματα επιστήμης: ιστορία, φιλοσοφία και διδακτική, επιμ. Κ. Σκορδούλης, Θ. Νικολαΐδης, Ε. Κολέζα, Δ. Χασάπης, Νήσος, Αθήνα 2008, σ. 37-43.
 • «Μεταστοιχείωση της ύλης στο Βυζάντιο. Μια συζήτηση για την αλχημεία», στο Κ. Σκορδούλης, Ευθ. Νικολαΐδης (επιμ.), Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005, σ. 78-83.
 • «Το Ευσύνοπτον Σύνταγμα του 1008: το παλαιότερο διδακτικό εγχειρίδιο των επιστημών», στο Δ. Χασάπης (επιμ.), Το βιβλίο στη διδασκαλία των μαθηματικών, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 275-288.
 • «Εγκληματικά μαθηματικά: Μαθηματικά και λογοτεχνία μυστηρίου», στο Δ. Χασάπης, Πρακτικά 6ου Διήμερου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, Μαθηματικά και λογοτεχνία, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 71-80.
 • «Τα μαθηματικά στη βυζαντινή εκπαίδευση: μηχανισμοί και επικαθορισμοί», στο Χασάπης Δ. (επιμ.), Ιστορία των μαθηματικών και μαθηματική εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 2006, σ. 148-173.
 • «Διάλογος δύο κόσμων: η πτολεμαϊκή σκέψη στο Βυζάντιο», στα Πρακτικά Συνεδρίου Οι απόψεις των φιλοσόφων της αρχαιότητας για τις φυσικές επιστήμες και οι επιδράσεις τους στη σύγχρονη σκέψη, επιμ. Γ. Βλαχάκης-Π. Φιλντίσης, Ε.Ε.Φ., Ξάνθη 2007, σ. 145-163.
 • «Από την Κωνσταντινούπολη στη Βενετία: εκδόσεις και αναγνώσεις ενός βυζαντινού Quadrivium», στο Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος ελληνισμός. Μια περιπλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστημονικής σκέψης, Πρακτικά Συνεδρίου, με επιμέλεια Ε.Νικολαΐδη-Γ.Βλαχάκη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2004, σ. 139-146.

Εργασίες σε Περίληψη (Abstracts) σε Διεθνή Συνέδρια ή με Διεθνή Συμμετοχή

 • «School of Magnaura. Science education in the mid-Byzantine era», στο συμπόσιο «Science in Different Ancient, Medieval and Early Modern Cultures and Contexts», 1st Conference of the International Academy of the History of Science, Athens, 12-15 September 2019 (http://ciahs.hpdst.gr/symp10-abstracts/)
 • “Neoliberalism, austerity and the Greek universities: A critical pedagogy account» στο συμπόσιο «Crisis, neoliberalism and critical education policy features in Greece», Historical Materialism Athens 2019, 2-5 May 2019.
 • «Επιστήμες και εκπαίδευση στην ΕΣΣΔ», στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης «Η Κριτική Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη», ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, 5-7 Απριλίου 2019 (με Στυλιανή Ντέρη, Νάζλα Σάγιες και Γεώργιο Ταμπουρέα).
 • «Βιολογικός ντετερμινισμός και κοινωνικές ανισότητες», στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης «Η Κριτική Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη», ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, 5-7 Απριλίου 2019 (με Ρένια Σκανδάλη, Δημήτριο Τσεκούρα και Έλενα Χατζημιχάλη).
 • «Επιστήμες και πολιτική στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου», στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης «Η Κριτική Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη», ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, 5-7 Απριλίου 2019 (με Ειρήνη Φραγκούλη, Κατερίνα Ζιώγκα και Μάρκο Γιαμπλόνσκι).
 • "Orthodox Church and Science Education Policy in Contemporary Greece", στο συμπόσιο "Science and Orthodox Christianity around the world", 25th International Congress of History of Science and Technology, Rio De Janeiro, 23-29 July 2017
 • ¨History of science and critical pedagogy of science”, στο VIΙ International Conference on Critical Education, Athens, 28 June-2 July 2017 (με Kostas Skordoulis, Polina Chrysochou)
 • “Alchemy and Medicine in Byzantium: notes for an open question”, 23rdInternational Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27 August 2016.
 • “Natural philosophy and alchemy in the Byzantine period: a controversial relationship”, Part of Symposium “Circulation and communication of the chemical knowledge in the Greek-speaking communities from Antiquity to the 17th century”, στο 6th International Conference of the European Society for the History of Science”, Lisbon, 4-6 September 2014, http://eshs2014.ciuhct.com/
 • “Michael Psellus: a discussion about the substance of matter and alchemy’s techniques in eleventh-century Byzantium” (Part of Symposium S054. Alchemy: the relationship between working and knowing from late antiquity to the seventeenth century), in 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine, Book of Abstracts, Manchester 2013, http://www.ichstm2013.com/programme/full-programme-abstracts.pdf
 • “Byzantine and post Byzantine alchemy: a research project in progress”, Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies, Book of Abstract, 5th International Conference of the European Society for the History of Science, Institute of Historical Research/National Hellenic Research Foundation, Athens 2012, σ. 23-24
 • «Φυσικές Επιστήμες και Ιδεολογία: Η Φυσική του Πέτρου Βλαστού (1912)», Η ιστορία και η φιλοσοφία των Επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Βιβλίο Περιλήψεων, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», ΕΙΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα 2012, σ. 16.
 • «Φιλοσοφία της ύλης στο Βυζάντιο: Μιχαήλ Ψελλός, Omnifaria Doctrina», Βιβλίο Περιλήψεων, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», ΕΙΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα 2012, σ. 28-29 (με Δ. Γουσόπουλο).
 • «Γυναίκες και Αλχημεία», Βιβλίο Περιλήψεων, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», ΕΙΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα 2012, σ. 29 (με Ι. Φώκου, Στ. Μπιθυμήτρη).
 • «Γυναίκες-γιατροί στον Μεσαίωνα», Βιβλίο Περιλήψεων, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», ΕΙΕ-ΕΚΠΑ, Αθήνα 2012, σ. 29 (με Ι. Φώκου, Στ. Μπιθυμήτρη).
 • “The Byzantine sciences in the first modern Greek History of Science textbook”, Book of Abstracts, International Conference “History of Science in Practice”, Program of History Philosophy and Didactics of Science and Technology, Athens, 5-9 May 2010.
 • “Faith or Knowlege? Normative relations between religion and science in two Byzantine texts”, Book of Abstracts, XXIII International Congress of History of Science and Technology, “Ideas and Instruments in Social Context”, Budapest, Hungary, 28 July - 2 August 2009, σ. 435.
 • «Interpretative approaches of natural phenomena in Byzantium 9th-14th centuries» (M. Kartsonakis, G. Katsiampoura), στο XXII International Congress of History of Science, Book of Abstracts, Beijing 2005.

Λήμματα στη διαδικτυακή «Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

 • Γεώργιος Παχυμέρης
 • Γεωργίου Παχυμέρη, Σύνταγμα των τεσσάρων μαθημάτων (quadrivium)
 • Γεωργίου Παχυμέρη: Συγγραφικαί ιστορίαι
 • Mανουήλ (Μάξιμος) Πλανούδης,
 • Μάξιμου Πλανούδη, Ψηφιφορία κατ’ Ινδούς, η λεγομένη μεγάλη
 • Μάξιμου Πλανούδη, Ανθολογία
 • Θεόδωρος Mετοχίτης
 • Θεόδωρου Μετοχίτη, Νικαεύς
 • Επιστημονική ανάπτυξη στην Αυτοκρατορία Τραπεζούντας,
 • Σχολή Θετικών Επιστημών Τραπεζούντας
 • Αστρονομία-Αστρολογία στην Αυτοκρατορία Τραπεζούντας
 • Θεόδωρου Μελιτηνιώτη, Αστρονομική Τρίβιβλος
 • Ανδρέα Λιβαδηνού, Αλμανάκ Τραπεζούντας 1336
 • Γεωργίου Χρυσοκόκκη, Εξήγησις εις την Σύνταξιν των Περσών
 • Επιστημονική ανάπτυξη στην Αυτοκρατορία της Νίκαιας
 • Νικηφόρος Βλεμμύδης
 • Σχολή Νικηφόρου Βλεμμύδη
 • Θεόδωρος Εξαπτέρυγος
 • Πρόδρομος ο Σκαμανδρηνός
 • Γεώργιος Aκροπολίτης
 • Θεοδώρα Pαούλαινα
 • Γρηγόριος B΄ Kύπριος

Εισηγήσεις σε Σεμινάρια και Συναντήσεις Εργασίας (Workshops)

 • “The relationship between alchemy and natural philosophy in Byzantines times” στο Dacalbo final Workshop and Symposium ‘Greek alchemy: From the late Antiquity to the early Modernity’ Athens, NHRF, 25-27 June 2015. http://dacalbo.hpdst.gr/sites/dacalbo.hpdst.gr/files/Workshop%20presentation.pdf
 • "The relationship between science and faith in Byzantine Canon Law", στο NATURE AND RELIGION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN SPACE - SECOND NARSES WORKSHOP, 2-3 July 2014, Ermoupolis, Syros.
 • “Science and religion in Byzantine textbooks”, στο Σεμινάριο Science and religion in South Eastern European Space, Σεμινάρια της Ερμούπολης, Ιούλιος 2013.
 • Ανακοίνωση με τίτλο «Κριτική προσέγγιση του έργου της C. Merchant: O θάνατος της Φύσης: Γυναίκες, Οικολογία και Επιστημονική Επανάσταση», 7η Συνάντηση Εργασίας-Workshop, «Κριτικές Προσεγγίσεις στις Επιστήμες και την Εκπαίδευση», Πρόγραμμα “He.P.H.E.S.T.U.S”, Ελάτη, 14-16 Ιουλίου 2010.
 • «Περί σύμπαντος χώρου στη βυζαντινή παράδοση», στο Συμπόσιο «Θεωρίες του χώρου» (διοργ. Ε. Βαμπούλης, Γ. Κατσιαμπούρα), στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνέδριου 2010, «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών», Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών, ΕΙΕ, Αθήνα 5-9 Μαΐου 2010.
 • Ανακοίνωση με τίτλο «Γνώση και πίστη στη βυζαντινή εκπαίδευση», 6η Συνάντηση-Workshop «Κριτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες και την εκπαίδευση», ΕΚΠΑ/ΕΙΕ, Ελάτη, 14-17 Ιουλίου 2009.GG
 • Ανακοίνωση με τίτλο «Φύλο και τεχνολογία: σύγχρονες προσεγγίσεις και προβληματισμοί», στην 5η Συνάντηση-Workshop «Κριτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες και την εκπαίδευση», ΕΚΠΑ/ΕΙΕ, Ελάτη, 14-20 Ιουλίου 2008.
 • Ανακοίνωση με τίτλο «Προσλήψεις του Βυζαντίου από την ελληνική ιστοριογραφία: αναγνώσεις και παραναγνώσεις», στην 4η Συνάντηση Εργασίας-Workshop «Κριτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες και την εκπαίδευση», ΕΚΠΑ/ΕΙΕ,Ελάτη, 18-22 Ιουλίου 2007.
 • Ανακοίνωση με τίτλο «Χριστιανισμός και επιστήμες. Από τους πρώτους πατέρες στον ύστερο Μεσαίωνα», στον κύκλο «Επιστήμη και τεχνολογία: δράσεις και αντιδράσεις», στο πλαίσιο των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων «Επιστήμης κοινωνία» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 13 Μαρτίου 2007.
 • Ανακοίνωση με τίτλο «Τα αρχαία μαθηματικά μετά την Αρχαιότητα: οι μαθηματικές επιστήμες στον Μεσαίωνα», στην ημερίδα «Αρχαία ελληνικά μαθηματικά: το περιεχόμενο, η διαδρομή και ο ιστορικός τους ρόλος», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 26 Νοεμβρίου 2003.

Αναφορές στο δημοσιευμένο έργο

Διεθνείς Κριτικές Διδακτορικής Διατριβής

 • Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe, no 8, April 2005, p.12 (http://www.eie.gr/institutes/ine/programmes/programme06/newsletter/nwsnr8.pdf)
 • Newsletter of History and Pedagogy of Mathematics (έκδοση του International Study Group of the Relation Between the History and Pedagogy of Mathematics), no 59, July 2005, pp. 6-8. (www.mathedu-jp.org/hpm.index.htm)

Εργασίες μου έχουν παρουσιαστεί στις ετήσιες βιβλιογραφικές εκδόσεις του περιοδικού ISIS, ISIS Current Bibliography και στις παρουσιάσεις του περιοδικού Byzantinische Zeitschrift.

Συγκεκριμένα:

 • «Current Bibliography of the History of Science and its Cultural Influences», Isis, vol. 100, no S1, 2009
 • «Current Bibliography of the History of Science and its Cultural Influences», Isis, vol. 102, no S1, 2011

Byzantinische Zeitschrift

 • Η εργασία: Οι βυζαντινές επιστήμες στο πρώτο εγχειρίδιο ιστορίας των επιστημών στο ελληνικό Πανεπιστήμιο, παρουσιάζεται ως εξής: «Remarks on the presentation in the first university handbook on the history of science in the Hellenic University, by Michael Stephanides (Eisagogi stin Istoria tvn fysikon epistemon, Athena 1937). Stephanides regarded the preoccupation with the scientific disciplines in Byzantium as a continuation of the Alexandrian tradition and thought to be differentiated from the occult and alchemical knowledge, something that is no longer considered valid for the relevant pursuits of the Byzantines».
 • Η εργασία: Ιωάννης Ζ΄ Γραμματικός: επιστήμονας ή/και μάγος; Παρουσιάζεται ως εξής: «An outline of the profile of the scientific knowledge of John VII the Grammarian and his contradictory personality as a polymath or magician».
 • Η εργασία: Η σχολή της Μαγναύρας. Οι επιστήμες στο Βυζάντιο, αναφέρεται ως «References relating to the teaching of sciences in the School of Magnaura».
 • Η εργασία: Μεταστοιχείωση της ύλης στο Βυζάντιο. Μια συζήτηση για την αλχημεία, παρουσιάζεται ως: «The physical world in the Byzantine alchemical tradition and the innovative approach of nature by Michael Psellos in his work on gold creation (peri chrysopoiias)».
 • Η εργασία: Διάλογος δύο κόσμων: η πτολεμαϊκή σκέψη στο Βυζάντιο, παρουσιάζεται ως; «The study identifies the references to the Ptolemaic astronomy in Byzantine texts».

Ετεροαναφορές

 1. “Transmutation of Matter in Byzantium: The Case of Michael Psellos, the Alchemist”, Science and Education, τ. 17, 2008, σ. 663-668.
  • Lauritzen, F. (2013). The Depiction of Character in the Chronographia of Michael Psellos. Brepols Publishers.
  • Matteo Martelli, “The alchemical art of Dyeining: the Fourfold Division on Alchemy and the Enochian Tradition”, Sven Durpe (ed.), Laboratories of Art, Alchemy and Art Technology from Antiquity to 18th c., Springer, Heidelberg, New York etc. 2014.
  • Matteo Martelli, “Byzantine Alchemy in Two Recently Discovered Manuscripts in Saint Stephen’s (Meteora) and Olympiotissa (Elassona) Monasteries”, in Efthymios Nicolaidis (ed.), Greek Alchemy from Late Antiquity to Early Modernity, Brepols Publishers, Belgium 2018.
  • Jose A. Chamizo, “A new definition of Models and Modelling in Chemistry’s teaching”, Science and Education, 22.7.2013, Springer.
  • Denis Walter, Michael Psellos: Christliche Philosophie in Byzans, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston 2017.
  • G. Merianos, “Alchemy”, in A. Kaldellis, N. Siniossoglou (Eds), The Cambridge Intellectual History of Byzantium, Cambridge University Press, Cambridge 2017, pp. 234-251.
  • Efthymios Nicolaidis, Science and Eastern Orthodoxy, the John Hopkins University Press, Baltimore 2011.
  • Γ. Μέριανος, Σ. Σακοράφου, «Μαρτυρίες περί αλχημείας στο Βυζάντιο σε μη αλχημικά κείμενα», in Ε. Μεργούπη-Σαβαΐδου, Γ. Μέριανος, Φ. Παπανελοπούλου, Χ. Χριστοπούλου (επιμ.), Επιστήμη και τεχνολογία, Ιστορικές και ιστοριογραφικές μελέτες, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, σ. 45-65.
 2. “Faith or Knowledge? Normative relations between religion and science in Byzantine textbooks”, Almagest, International Journal for the History of Scientific Ideas, vol. 1, is. 1, May 2010, Brepols, pp. 112-123.
  • Trompf G.W., "The classification of the sciences and the quest for interdisciplinarity: a brief history of ideas from ancient philosophy to contemporary environmental science." Environmental conservation 38.2, 2011, 113-126.
 3. “Comparing two Byzantine quadrivia: the Quadrivium of 1008 and G. Pachymeres Syntagma. Resemblances and differences”, Libri di Scuola e Pratiche Didattiche dall’ Antichita al rinancimento, Atti del Convegno Internazionale di Studi Cassino, 7-10 Maggio 2008, a cura di Lucio del Corso, Oronzo Pecere, Edizioni Uneversita di Cassino, 2010, pp. 410-425.
  • Efthymios Nicolaidis, Science and Eastern Orthodoxy, the John Hopkins University Press, Baltimore 2011.
  • Rolan Betancourt, Sight, Touch and Imagination in Byzantium, Cambridge University Press, Cambridge 2018.
  • Erica Gielen, “Remember Joseph Rakendytes. Authorship and Authority in the Synopsis of Joseph the Philosopher”, in Reinhart Ceulemans, Peter de Leemans (eds), On Good Authority: Tradition, Compilation and the Constraction of Authority in Literature from Antiquity to Renaissance, Brepols Publishers, Belgium 2015.
  • Roland Betancourt, “Why Sigh is not Touch: Reconsidering the Tactility of Vision in Byzantium”, Dumbarton Oaks Papers, vol. 70, 2016, p. 1-24.
  • Paolo Odorico, “Identité et craintes. Théodore Pédiasimos à Serrès au XIVe siècle”, in Andrea M. Cuomo, Erich Trapp, Toward a Historical Sociolinguistic Poetics of Medieval Greece, Brepols Publishers, Belgium 2017.
  • Άννα Σκλαβενίτη, «Το Διδασκαλείον του Νικηφόρου Γρηγορά», Βυζαντινά Σύμμεικτα, τ. 28, 2018, σ. 141-167.
  • Bernard Vitrac, Quand? Comment? Pourqui les textes mathématiques grecs sont-ils parvenus en Occident?, Dossier, CNRS UMR, Paris https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/58926404/TTMG__13042019.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DQuand_Comment_Pourquoi_les_textes_mathem.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190925%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190925T165626Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e633c639058afc1c16841047ea6b999d1d89dc64ed6ee383888335a9152673fc
 4. “John VII Grammaticus: scientist or magician?”, Archives Internationales d’Histoire des Sciences, vol. 60, 2010, pp. 33-41.
  • Efthymios Nicolaidis, Science and Eastern Orthodoxy, the John Hopkins University Press, Baltimore 2011.
 5. “Teaching experiments in 18th-19th century Greek physics textbooks”, Archives Internationales d’Histoire des Sciences, vol. 60, 2010, pp. 79-92 (σε συνεργασία με Constantine Skordoulis).
  • Ayse Aksu, “Skolastik Eğitimden Helenizme geçi şte bir Azinlik Okulu: Izmir Evangelike Rumi Mekebi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştirmalari, vol. 30, 2016, pp. s. 971-999.
 6. “The scientific culture in 18th-19th century Greek speaking communities: experiments and textbooks”, Wittje R., Heering P. (eds), Learning by doing: Experiments and instruments in the History of Science Teaching, Peter Lang Publ., 2011, σ. 97-112 (με Constantine Skordoulis, Efthymios Nicolaidis).
  • Eirini Goudarouli, Dimitris Petakos, “Translating the Concept of Experiment in the late Eighteenth Century. From the English Philosophical Context to the Greek-Speaking Regions of the Ottoman Empire”, Contributions to the History of Concepts, vol. 12, is. 1, 2017, pp. 76-97.
 7. «Ioannis Telelis (Prolegomena, Text, Indices), Georgios Pachymeres, Philosophia, Book 5 (Βιβλίον πέμπτον, των μετεωρικών)», Almagest, International Journal for The History of Scientific Ideas, vol. 4, is. 2, November 2013, Brepols, pp.140-141.
  • Rudolf Stefec, “Ioannis Telelis, George Pachymeris, Philosophia”, Byzantinische Zeitschrift, 107.1, 2014.
 8. «Νικηφόρος Γρηγοράς εναντίον Βαρλαάμ Καλαβρού: Διαμάχη με ένδυμα την πρόβλεψη εκλείψεων στο Βυζάντιο του 14ου αιώνα», περιοδικό Νεύσις, τεύχος 13, 2004, σ. 138-148.
  • Efthymios Nicolaidis, Science and Eastern Orthodoxy, the John Hopkins University Press, Baltimore 2011.
 9. «Διάλογος δύο κόσμων: η πτολεμαϊκή σκέψη στο Βυζάντιο», στα Πρακτικά Συνεδρίου Οι απόψεις των φιλοσόφων της αρχαιότητας για τις φυσικές επιστήμες και οι επιδράσεις τους στη σύγχρονη σκέψη, επιμ. Γ. Βλαχάκης-Β. Φιλντίσης, Ε.Ε.Φ., Ξάνθη 2007, σ. 145-163.
  • Ε. Theodosiou, V. Manimanis, M.S. Dimitrijevic, “The contribution of Byzantine priest in astronomy and cosmology. I. The Church Fathers: the three bishops St. Basil the Great, St. Gregory of Nazianzus and St. John Chrysostom”, European Journal of Science and Theology, vol. 7.2, June 2011, pp. 33-47.
 10. Γεωργίου Χρυσοκόκκη, Εξήγησις εις την Σύνταξιν των Περσών, Encyclopaedia of Hellenic World
  • Nadia Ambrosetti, L’Eredita Arabo-Islamica nelle Scienze e nelle Arti del calcolo dell’Europa Medievale, Editioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2008
 11. Θεοδώρα Ραούλαινα, Encyclopaedia of Hellenic World
  • Maria Mavroudi, “Learned women of Byzantium and the surviving record”, Dennis Sullivan, Elizabeth Fisher, Stratis Papaioannou (eds), Studies in Honor of Alice-Mary Talbot, Brill, 2012.
 12. “‘Extraterrestrial Intelligence’-Science Fiction Literature In Science Education: A Case Study”, Proceedings of the XIV IOSTE International Symposium On Socio-Cultural And Human Values In Science And Technology Education, June 13-18, 2010, Bled, Slovenia, Hosted by University of Ljubljana, pp.1060-1068
  • Andrea Chapela, “Between fiction and Science: the use of narrative in teaching science”, Education Chimica, 25.1, 2014

Διδακτικό έργο.


Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων

 • 2018-2019: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, τίτλος προπτυχιακού μαθήματος «Ηθική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» (με το ΠΔ 407/80) εαρινό εξάμηνο.
 • 2018-2019: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, τίτλος μαθήματος «Ιστορία και επιστημολογία των φυσικών επιστημών», συνδιδασκαλία με Κ. Σκορδούλη (Απόφαση γενικής συνέλευσης), χειμερινό εξάμηνο.
 • 2018-2019: Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Βιολογίας, τίτλος μαθήματος «Θέματα Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης », συνδιδασκαλία με Ισιδώρα Παπασιδέρη και Κώστα Σκορδούλη, εαρινό εξάμηνο.
 • 2015-2018: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, Κατεύθυνση: «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», τίτλος μαθήματος «Επιστήμη και τεχνολογία στον ευρωπαϊκό πολιτισμό», εαρινό εξάμηνο.
 • 2012 έως 2018: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, Κατεύθυνση: «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», τίτλος μαθήματος «Ιστορία και φιλοσοφία των φυσικών επιστημών», χειμερινό εξάμηνο.
 • 2009 έως 2018: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ και ΤΕΙ Αθήνας, τίτλος μαθήματος «Επιστημολογία και Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας», συνδιδασκαλία με Αγγελική Βουδούρη, χειμερινό εξάμηνο.
 • 2008 έως σήμερα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός», Θεματική Ενότητα 22: «Φιλοσοφία και ιστορία των επιστημών στην Ελλάδα από την Αρχαιότητα έως τον 20ό αι.».
 • 2010-2011:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, τίτλος μαθήματος «Ιστορία των φυσικών επιστημών. Αρχαία και μεσαιωνική επιστήμη» (ΠΔ 407/80), χειμερινό εξάμηνο.
 • 2008-2012: Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, τίτλος μαθήματος «Ιστορική εισαγωγή στις θεωρίες των φυσικών επιστημών».
 • 2007-2008: Διατμηματικό Πρόγραμμα «Θέματα Φύλου και Ισότητας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τίτλος μαθήματος «Φεμινιστική επιστημολογία», εαρινό εξάμηνο.
 • 2007-2008: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τίτλος μαθημάτων «Φύλο, επιστήμες και εκπαίδευση», «Φύλο, παιδί και εκπαίδευση» (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).
 • 2004-2005: Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τίτλος μαθημάτων «Εκπαίδευση στο Βυζάντιο: σχολές, διδάσκαλοι και σπουδαστές», «Φυσικές Επιστήμες κι επιστήμονες στο Βυζάντιο» (χειμερινό εξάμηνο).
 • 2003: Σεμινάριο επιμόρφωσης ενηλίκων τριών ενοτήτων, διάρκειας 6 ωρών, με θέμα «Βυζαντινή κοσμική γραμματεία», στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (7, 14 και 21 Οκτωβρίου 2003). Οι επιμέρους ενότητες ήταν: «Βυζαντινή λογοτεχνία», «Βυζαντινή ιστοριογραφία και χρονογραφία», «Επιστήμες στο Βυζάντιο».
 • 2003: Διαλέξεις στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων «Βυζαντινός, οθωμανικός και νεοελληνικός κόσμος. Χώρος, άνθρωποι, ιστορία», του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: τρεις δίωρες διαλέξεις με τίτλο: «Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: κοινωνία και θεσμοί (10ος-15ος αιώνας)», «Βυζαντινός πολιτισμός στη Δύση (15ος-16ος αιώνας)», «Διαφωτισμός-Γαλλική Επανάσταση-Εθνικό κράτος (18ος-19ος αιώνας)».

Ως κύρια επιβλέπουσα

 • Παρασκευόπουλος Δημήτριος, «Επιστημονική διαμάχη μεταξύ Bohr και Einstein για την ερμηνεία της Κβαντομηχανικής. Η φύση της πραγματικότητας και φιλοσοφικές διαστάσεις». Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2018-2019.
 • Φαμελίτης Παναγιώτης, «Η αιτιότητα και η Κβαντική Θεωρία. Το ιστορικό πλαίσιο των γεγονότων που συντελέστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Η αρχή της μη αιτιότητας της Κβαντικής θεωρίας ως αιτία γενικευμένης κρίσης στη Φυσική». Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2018-2019.
 • Μάνδρος Θεόδωρος, «Η σχέση Επιστήμης και Θρησκείας διαχρονικά. Μελέτη της σχέσης επιστήμης και θρησκείας στον ευρωπαϊκό χώρο από την Αρχαιότητα μέχρι τον Διαφωτισμό και την Επιστημονική Επανάσταση», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2018-2019.
 • Μπαμπζέλης Νικόλαος, «Η φιλοσοφία του Νιλς Μπορ και οι επιρροές της στην ερμηνεία της Σχολής της Κοπεγχάγης», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2018-2019.
 • Χατζησαββίδης Γιώργος, «Η αρχαία ελληνική επιστήμη», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2017-18.
 • Ηλιόπουλος Παναγιώτης, «Τα επιτεύγματα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης και τεχνολογίας στη σύγχρονη εκπαίδευση», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2017-18.
 • Οικονομίδου Κωνσταντίνα, «Η αξιοποίηση ταινιών επιστημονικής φαντασίας για τη διδασκαλία εννοιών της σύγχρονης φυσικής: Η φυσική στο ‘Interstellar’», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2017-18.
 • Βεζονιαράκης Αλέξιος, «Κριτική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2016.
 • Μέξα Θεοδώρα, «Επιστήμη και Θρησκεία στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2016.
 • Μερκουριάδου Ελισσάβετ, «Ιστορική πορεία της πειραματικής διαδικασίας και η συμβολή της στη διδασκαλία των Φ.Ε», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2016.
 • Γαρεδάκη Εμμανουηλία, «Επιστήμες και εκλαΐκευση στο περιοδικό ‘Η διάπλασις των παίδων», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2016.
 • Μπαλουκίδης Σπυρίδων, «Αστρονομία στο Βυζάντιο», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2016.
 • Κέππα Μαγδαληνή, "Επιστήμη και θρησκεία στον ελληνικό 18ο αιώνα. Η περίπτωση της θεολογικής ερμηνείας των νέων ιδεών στη Φυσική", Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015
 • Χατζηγεωργίου Νικόλας, «Οι ιστορικές ρίζες της σύγχρονης επιστημονικής μεθόδου μέσα από τα έργα του Καρτέσιου και του Νεύτωνα», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.
 • Παντελάκης Αντώνιος-Πάρης, «Οι επιστήμες στις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.
 • Χατζηθεοδώρου Δέσποινα, «Η εισαγωγή της πυρηνικής φυσικής στην Ελλάδα», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.
 • Παπανδρέου Αθηνά, «Ο διάλογος επιστήμης και θρησκείας στην Ελλάδα στο τέλος του 20ού αι.», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.
 • Αθανασόπουλος Παναγιώτης, «Ήρων ο Αλεξανδρινός. Το έργο ενός πρωτοπόρου επιστήμονα και μηχανικού», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2016.

Συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή

 • Δάσου Ιωάννα, «Η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής μέσα από τα εγχειρίδια της περιόδου 1933-1969», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Αθήνα 2018.
 • Αντωνοπούλου Χρυσούλα, «Ανάλυση περιεχομένου του περιοδικού Φυσικός Κόσμος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Αθήνα 2018.
 • Μουσαφείρης Αθανάσιος, «Η παιδεία και οι επιστήμες στην προοπτική της αναζήτησης της αλήθειας στον Ηθικό ή Περί παιδείας του Θεόδωρου Μετοχίτη», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Αθήνα 2017.
 • Γούλια Αντωνία, «Νικηφόρος Βλεμμύδης, Επιτομή Φυσικής», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Αθήνα 2015.
 • Βλέτση Πηνελόπη, «Η έννοια της δύναμης στην ιστορία των φυσικών επιστημών. Από τον Αριστοτέλη στον Νεύτωνα», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Αθήνα 2015.
 • Κανέλλου Δήμητρα, «Η μέτρηση του χρόνου από την αρχαία Ελλάδα έως την Αναγέννηση», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Αθήνα 2015.
 • Χρόνη Βασιλική, «Η ανώτερη εκπαίδευση στο Βυζάντιο, 330-1453», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Αθήνα 2014.
 • Μακρυγιάννη Ελευθερία, «Μιχαήλ Ψελλός: θρησκεία κι επιστήμη», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Αθήνα 2013.
 • Χρυσοπούλου Χρυσάνθη, «Το ζήτημα της Αντικειμενικότητας και η συνεισφορά της φεμινιστικής επιστημολογίας», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ, Αθήνα 2014.
 • Αναστάσιος Παπαγεωργίου, «Όπλα μαζικής καταστροφής. Συνθήκες και καθεστώτα μη διασποράς. Ο ρόλος και η θέση της Ελλάδας», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2018.
 • Χασάπη Ευαγγελία, «Η εισαγωγή στοιχείων από την Ιστορία κα ιτη Φιλοσοφία της Επιστήμης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2018.
 • Λαποκωνσταντάκης Γεώργιος, «Χημική ισορροπία. Διδασκαλία σε μαθητές λυκείου», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2018.
 • Κούτσικος Αθανάσιος, «Η φύση του χώρου και του χρόνου στη φυσική του Newton και του Leibniz”, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2018.
 • Κοντογιάννης Μάριος, «Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ιδιαίτρα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2018.
 • Πάντου Δέσποινα, «Εναλλακτικές ιδέες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για τον 3ο νόμο του Νεύτωνα», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2017.
 • Ανδρικοπούλου Δήμητρα, «Η σχέση μεταξύ του επιστημονικού και του μη-επιστημονικού στο έργο του Ισαάκ Νεύτωνα: από την κλασική μηχανική στην αλχημεία», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2016.
 • Χαραλαμποπούλου Χρυσάνθη, «Ο διάλογος επιστήμης-θρησκείας στην ορθόδοξη σκέψη σήμερα», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.
 • Δημαγγέλου Ευφροσύνη, «Εκπαιδευτικές εφαρμογές των tablets στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.
 • Καλαράς Παναγιώτης, Διδασκαλία βασικών εννοιών κβαντικής θεωρίας στο Λύκειο- διερευνητική προσέγγιση: MAXPLANK – Η υπόθεση του φωτεινού κβάντου», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.
 • Κατεβάτης Χαράλαμπος, «Κβαντομηχανική ερμηνεία της θεωρίας των πολλαπλών συμπάντων», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.
 • Κούτμου Ειρήνη-Γαρυφαλλιά, «Ιστορική εξέλιξη των ιδεών στην κβαντομηχανική. Οι φιλοσοφικές διαμάχες», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.
 • Αξιωτίδου Ευθαλία, «Βασικές αρχές της θεωρίας του Vygotsky για τη μάθηση. Συγκλισεις και αποκλίσεις με τη θεώρηση του Piaget», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΚΦΕ 60 Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, ΕΑΠ 2015.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • 2015 έως 2019: Συμμετοχή ως Συμβασιούχος Ερευνήτρια στο Πρόγραμμα «Science and Orthodoxy around the World», του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευθύμιος Νικολαΐδης, Διευθυντής Ερευνών)
 • 2012-2015: Συμμετοχή ως Συμβασιούχος Ερευνήτρια (Senior Researcher) στο Πρόγραμμα «DIGITAL ARCHIVE CONCERNING ALCHEMY IN BYZANTIUM AND IN THE GREEK-SPEAKING COMMUNITIES OF THE OTTOMAN EMPIRE» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευθύμιος Νικολαΐδης, Διευθυντής Ερευνών) (http://dacalbo.hpdst.gr/)
 • 2009-2012: Συμμετοχή ως Συμβασιούχος Κύρια Ερευνήτρια στο Πρόγραμμα: «HELLENIC PHILOSOPHY, HISTORY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE TEACHING UNDER SCRUTINY” του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευθύμιος Νικολαΐδης, Διευθυντής Ερευνών) (http://hpdst.gr/projects/hephaestus)
 • 2000-2008: Συμμετοχή ως Συμβασιούχος Ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού», στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, που χρηματοδοτήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (http://www.ehw.gr). Στο πλαίσο του Προγράμματος, έκδοση του Κατσιαμπούρα Γ., Σίδερης Α., Τζεδόπουλος Γ., Φέρλα Κ., Ελληνική Μικρασιατική Εγκυκλοπαίδεια. Μεθοδολογία οργάνωσης και διαχείρισης έργου, ΙΜΕ, Αθήνα 2003.
 • 2007-2008: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθ. Στ. Χρόνη) με απασχόληση στο σχεδιασμό και συγγραφή της ιστοσελίδας «Γυναίκες στις Επιστήμες των Μαθηματικών. Ιστορίες ζωής και ιστορίες παραγωγής μαθηματικής γνώσης» (Επίβλεψη: Καθ. Α. Χρονάκη) (http://womenstories0mathstories.wordpress.com/uth/preface/)
 • 2004: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: “CROSSINGS: MOVEMENT OF PEOPLE AND MOVEMENT OF CULTURES: CHANGES IN THE MEDITERRANEAN FROM ANCIENT TO MODERN TIMES” – CULTURE 2000 με συντονισμό του Ιδρύματος Πιερίδη (Κύπρος) και συμμετοχή Ιδρυμάτων από την Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα. Απασχόληση ως Υπεύθυνη για την ιστορική τεκμηρίωση έκθεσης, με θέμα τις Σταυροφορίες (http://www.pieridesfoundation.com.cy/main/default.aspx?tabid=29)
 • 2004: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: «Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ» στο οποίο συμμετείχαν ο Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το Πρόγραμμα ανέπτυξε πολυμεσική εφαρμογή με ψηφιοποίηση πρωτότυπων κειμένων, δευτερογενή βιβλιογραφία, βιογραφίες λογίων, σχολιασμό κλπ.
 • 1999-2001: Συνεργάτις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού στο Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός»: α) Συγγραφέας στη Θεματική Ενότητα «Ελληνικός Πολιτισμός», με θέμα «Νεοελληνικός Διαφωτισμός». β) Επιμελήτρια των τόμων της Θεματικής Ενότητας «Ελληνική Ιστορία», της Θεματικής Ενότητας «Αρχαιολογία» και της Θεματικής Ενότητας «Βυζαντινός και δυτικός κόσμος».
 • 1995-96: Συμμετοχή στο πρόγραμμα διάσωσης και αποκατάστασης αρχείων της Γαλλικής Εταιρείας Λαυρίου, στο πλαίσιο του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου, με την ευθύνη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Aξιολογήτρια Ερευνητικού Προγράμματος “Sphere, Box or Egg? Cosmological Descriptions of the Universe in Byzantium (1045-1261)” στο Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Ottawa, Canada, 2007.