ΠΤΥΧΙΑ - ΤΙΤΛΟΙ


ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ
, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1972

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ηλεκτρονικής Φυσικής - Ραδιοηλεκτρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1979

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α'. Υπουργείο Συγκοινωνιών, 1980

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983

«ΙΣΟΒΙΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, προκριθείς για το Τμήμα (Section, Τάξις) των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και το υπό διάρθρωσιν και οργάνωσιν ευρισκόμενον Ινστιτού­τον Ελληνικής Εθνικής Μουσικής»

ΜΕΛΟΣ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Φυσικών

ΜΕΛΟΣ της Βαλκανικής Ενώσεως Φυσικών

ΜΕΛΟΣ της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών

ΜΕΛΟΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ του Φιλολογικού Συλλόγου ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων

τ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Βαλκανικής Ενώσεως Φυσικών (B.P.U)

τ. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Βαλκανικής Ενώσεως Φυσικών ( B.P.U)

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα Μουσικά Σχολεία

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΟΣΜΗΤΩΡ
της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας