ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών