ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ


Από το δημοσιευμένο έργο μου σε έγκριτα διεθνή περιοδικά είμαι γνωστός στην διεθνή επιστημονική κοινότητα τόσο των Θετικών Επιστημών, όσο και του χώρου της Μουσικής.

Στο περιοδικό MUSIC THEORY SPECTRUM, Special Issue, The Society for Music Theory: The First Decade, Vol. 11, Number 1, Spring 1989 υπάρχει άρθρο του Bo H. Alphonce με τίτλο: «Computer Applications: Analysis and Modeling» στο οποίο αναφέρονται οι ανά τον κόσμο γνωστοί ερευνητές στον χώρο της Μουσικής τη δεκαετία του ‘80, οι οποίοι και ταξινομούνται σε διάφορες κλάσεις με βάση το ερευνητικό τους έργο.
Το όνομά μου αναφέρεται στη λίστα των εν λόγω επιστημόνων-ερευνητών και είναι ταξινομημένο στην κλάση (topic) «Analysis: Models» μαζί με τους Camilleri, Ellis, Escot, Rahn και Snell.