Καλώς ήλθατε στη σελίδα του Γεωργίου Δ. Βλάχου

 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας (γραφείου) : 210 - 7275550
E-mail : Γιώργος Βλάχος

Χρήσιμες διασυνδέσεις :

1) Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.

2) Πετρωτό Καρδίτσης (Λιάσκοβο)

3) Οδηγός του νομού Καρδίτσας