People

Professor

Short CV

Research & Technical Assistant

CV

Research Associate

CV

George C. Rodakis

Eleni Kyriakou

Lara Kravariti

PRESENT

PAST (only mitochondrial  DNA studies)

Diploma theses

Markos Michalatos(1996)

Irini Topalidou (1997)

Maria Kitrilaki 1997)

Maria Mourelatou (1997)

Maria Pachiadaki (1998)

Michalis Verykokakis (1999)

Nikos Papanikolaou (1999)

Athanasia Mizi (1999)

Sofia Dimakou (2001)

Eustathia Katsikavela (2005)

Maria Karouzou (2005)

Margarita Metallinou (2008)

Nikolaos Vosnakis (2008)

Vassiliki Patsioura (2009)

Eleni Kyriakou (2009)

Zarkadas Eleftherios (2010)

Themis Vassilopoulos (2014)

Sofia Ainatzi (2015)

PhD Theses

Vassilis Douris (1997)

Evi Chatzoglou (1999)

Athanasia Mizi (2007)

Costas Venetis (2007)

Foteini Ieremiadou (2009)

Eleni Kyriakou (2015)

 

 

 

Created by: Eleni Kyriakou

Post-doctoral researchers

Vassilis Douris

Diogo Thomaz

Evi Chatzoglou

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

School of science

Faculty of biology

Department of biochemistry and molecular biology

 

Molecular Biology and Evolution Laboratory

 

 Professor George C. Rodakis

Undergraduate Student

 

Dimitris Nakos

Undergraduate Student

 

Eleni Nikaleksi