Πανεπιστημιόπολης Ζωγράφου

Τμήμα Φαρμακευτικής

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Αθήνα 15784

Επικοινωνία

Τηλ: 210-7274024

Fax: 210-7274395

E-mail: gpapaio@pharm.uoa.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

 Ομ. Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου

 

Φαρμακοποιός — Χημικός

 

Έλλειψη: Σύντομο
Βιογραφικό Σημείωμα
Έλλειψη: ΕΣΠΑ
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Έλλειψη: Ε.Ε.Κ.
Ελληνική Εταιρεία
Κοσμητολογίας
Έλλειψη: Ενημερωτικές Διαλέξεις Φαρμακοποιών