ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος: Ομ. Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παπαϊωάννου

Ε. Ε. Κ.

Τμήμα Φαρμακευτικής

Πανεπιστημίου Αθηνών

 Πανεπιστημιόπολη,

15784 Ζωγράφου, Αθήνα

 

Τηλ: 210-7274024 & 210-7274275

Fax:  210-7274395 & 210-7274027

 

Επικοινωνία