Μελέτη κίνησης στο σύστημα Κέντρου Μάζας

  • Τα δύο σώματα κινούνται υπό την επίδραση της δύναμης του ελατηρίου

  • Το ελατήριο αντιστοιχεί σε κάποια δύναμη αλληλεπίδρασης

  • Τι είδους δύναμη είναι; (εσωτερική ή εξωτερική)

  • Παρατηρήστε τις δυνάμεις. Τι συμπεραίνετε;

  • Παρατηρείστε τις ορμές. Τι συμπεραίνετε; Το συμπέρασμα ισχύει για ένα τυχαίο σύστημα αναφοράς;