Η διάσπαση του μιονίου

Το μιόνιο έχει χρόνο ζωής 2.2 μs.Υποθέτω ότι ένα μιόνιο δημιουργείται στην ατμόσφαιρα σε ύψος 4800 m και κινείται με ταχύτητα 0.99c. Σύμφωνα με την κλασσική φυσική το μιόνιο θα διασπαστεί αφού διανύσει απόσταση d=0.99*3*10^8*2.2*10^-6 = 653 m.

Όμως το μιόνιο φθάνει στην επιφάνεια της γης. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ακίνητος Παρατηρητής

Kινούμενος Παρατηρητής

Ερωτήσεις.

1. Θεωρούμε ένα σύστημα αναφοάς που κινείται μαζί με το μιόνιο. Πως ονομάζεται το σύστημα αυτό; 2. Σύγκρινε τον χρόνο που μετρά ο ακίνητος παρατηρητής με τον χρόνο που μετρά παρατηρητής που κινείται μαζί με το μιόνιο. Ποιός είναι μικρότερος

3. Σε ποιό σύστημα μετράμε τον μικρότερο χρόνο ζωής ενός σωματιδίου; 4. Γιατί αλλάζει ο χρόνος που μετράμε; Μήπως αλλάζουν οι ιδιότητες του σωματιδίου;