Μετασχηματισμός ταχυτήτων

Θεωρώ ένα σώμα το οποίο κινείται με ταχύτητα u, σε ένα σύστημα (Ο') το οποίο κινείται με ταχύτητα v, προς το σύστημα εργαστηρίου.Η κίνηση των δύο συστημάτων γίνεται παράλληλα προς τον άξονα Χ. To διάνυσμα u σχηματίζει γωνία φ με τον άξονα Χ'.

Κίνηση Κινούμενο Σ.

Κίνηση Σ.Εργαστηρίου

Διάλεξε σχετική ταχύτητα, v/c:

Ερωτήσεις.

Στο σύστημα εργαστηρίου, παρατηρούμε ότι το διάνυσμα της ταχύτητας συγκλίνει προς τον άξονα της κίνησης. 1) Γιατί μεταβάλλεται η Υ συνιστώσα της ταχύτητας; 2) Πως μεταβάλεται η γωνία όταν αυξάνεται η ταχύτητα του συστήματος αναφοράς;