Ισοδυναμία αδρανειακών συστημάτων

Ο κάθε αδρανειακός παρατηρητής, αντιλανβάνεται μόνο την κίνηση του άλλου συστήματος.

1) Με ποιά ταχύτητα κινείται ο "κόκκινος" παρατηρητής σύμφωνα με τον "γαλάζιο"; Αντίστροφα, με ποιά ταχύτητα κινείται "γαλάζιος" σύμφωνα με τον "κόκκινο";

2) Πως μεταβάλλεται το μήκος των αντικειμένων στο κινούμενο σύστημα σε κάθε περίπτωση;

Χρησιμοποιώντας τον δρομέα μπορείς να μετρήσεις τις διαστάσεις των αντικειμένων.

Γαλάζιος Παρατηρητής

Διάλεξε σεχτική ταχύτητα, v/c:

Κόκκινος Παρατηρητής

Απαντήσεις.

1.Η φορά της ταχύτητας αντιστρέφεται,αλλά το μέτρο παραμένει το ίδιο. 2.Τα μήκη που μετρά κάθε παρατηρητής στο άλλο σύστημα παρουσιάζουν την ίδια συστολή.