Συστολή Μήκους

Ο κινούμενος παρατηρητής κινείται μαζί με το αντικείμενο.Δηλαδή βρίσκεται στο ίδιο σύστημα αναφοράς με το αντικείμενο.

Ο ακίνητος παρατηρητής βλέπει το αντικείμενο να κινείται με ταχύτητα v.

Χρησιμοποιώντας τον δρομέα μπορείς να μετρήσεις τις διαστάσεις των αντικειμένων.

Κινούμενος Παρατηρητής

Διάλεξε σεχτική ταχύτητα, v/c:

Ακίνητος Παρατηρητής

Ερωτήσεις.

1. Μέτρησε τις διαστάσεις του παραλληλογράμμου στα δύο συστήματα αναφοράς. Ποιά διάσταση μεταβάλλεται;

2. Μέτρησε τις διαστάσεις του τριγώνου. Γιατί μεταβάλλονται οι γωνίες του;

3. Πως ονομάζεται το μήκος που μετράει ο κινούμενος παρατηρητής;