Αδρανειακά Συστήματα.

Σε κάθε σώμα του σχήματος αντιστοιχεί ένα σύστημα αναφοράς.

Βρείτε ποιά συστήματα είναι μη αδρανειακά και εξηγήστε τον λόγο.

Χρησιμοποιώντας τον δρομέα και το κουμπί "step", μπορείς να μετρήσεις τη μετατόπιση των αντικειμένων. Μπορείς να βρείς την ταχύτητα, αν διαιρέσεις τη μετατόπιση με το Δt.

Επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα σου κοιτώντας στη αναπαράσταση "Ιχνη.."

Έναρξη

Ίχνη σωμάτων