Οπτικό τραπέζι v4.0 Στην εφαρμογή αυτή μπορεί εύκολα ο φοιτητής να δοκιμάσει απλές διατάξεις φακών ή κατόπτρων με παράλληλη δέσμη ή σημειακή πηγή. Επίσης για τις διάφορες περιπτώσεις μπορεί να μελετήσει το σχηματισμό ειδώλου. Τα διαφορα μεγέθη αλλάζουν με κλικ του ποντικιού


Περιορισμός

Το μοντέλο χρησιμοποιεί την προσέγγιση των λεπτών φακών, και δεν ύπολογίζει τη χρωματική απόκλιση