Σύνθετη Ταλάντωση

2 Σώματα

Start

  • Στον πρώτο Κανονικό Τρόπο ταλάντωσης τα δύο σώματα κινούνται με την ίδια φάση.

  • Στο δεύτερο Κανονικό Τρόπο ταλάντωσης τα δύο σώματα κινούνται με διαφορά φάσης π.

  • Στη γενική περίπτωση, η σύνθετη ταλάντωση αποτελείται από την πρόσθεση των δύο παραπάνω τρόπων ταλαντώσης, με διαφορετικά πλάτη και τυχαία διαφορά φάσης.