Σύνθεση Ταλαντώσεων

Εικόνες Lissajous 1

Οι δύο Ταλαντώσεις Χ ακι Υ είναι κάθετες μεταξύ τους. Αλλάζοντας τον λόγο των συχνοτήτων και τη φάση, αλλάζει το σχήμα. Εικόνες Lissajous φtιάχνουμε εύκολα στον παλμογράφο.

Άλλάζοντας τον λογο συχνοτήτων παρατήρησε τον αριθμό των λοβών σε κάθε άξονα. Τι παρατηρείς; Πως το ερμηνεύεις;

Start

Πολλαπλάσιο συχνότητας Χ : Πολλαπλάσιο συχνότητας Y: Διαφορά φάσης: