Διάθλαση, νόμος του Snell

Περιγραφή

Μία φωτεινή δέσμη διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά. Η έλλειψη δείχνει το ξεκίνημα της δέσμης. Κάνομτας κλικ πανω στις τελείες μπορείς να μετακινήσεις την αρχή και να αλλάξεις διεύθυνση της δέσμης. Με κλικ και τράβηγμα του ποντικιού μπορείς να μετρήσεις τη γωνία προσπτωσης.

Ερώτηση

(a) Για τη δέσμη που φαίνεται στο σχήμα, υπολογίστε το δείκτη διαθλασης ΄μπλε υλικού.θεώρησε ότι η μαύρη περιοχή αντιστοιχεί στο κενό.  Start

(b) Μεταρατε την δέσμη στο εσωτερικό του υλικού, ώστε να παρατηρείτε την εσωτερική ανάκλαση. Ποιά εόναι γωνία εσωτερικής ανάκλασης;

Απάντηση

(a) n=2.4.

(b) q = 24 μοίρες.

Reference

See Giancoli-PA: 23-5, Giancoli-SE: 33-5.

Credits

Physlet problem authored by Wolfgang Christian.

© 2000 by Prentice-Hall, Inc. A Pearson Company