Καμπυλόγραμμη Κίνηση

Κεντρική δύναμη

Ξεκίνημα

Ένας πλανήτης C , περιστρέφεται γύρω απο το αστέρι Α.

Παρατηρήστε <διάνυσμα της ταχύτητας (μπλέ) Πότε παίρνει τη μέγιστη και πότε την ελάχιστη τιμή ;

Σε ποιό κομμάτι της τροχιάς η εφαπτομενική ταχύτητα μεγαλώνει;

Σε ποιό κομμάτι της τροχιάς η εφαπτομενική ταχύτητα ελαττώνεται;

Ποιά διεύθυνση και φορά έχει η επιτάχυνση του πλανήτη;

Κάνε κλικ εδώ γιά να δεις τις συνιστώσες της επιτάχυνσης. Παρατήρησε τη φορά της επιτρόχιας επιτάχυνσης σε σχέση με την ταχύτητα. Παρατήρησε τα σημεία A και C, όπου η επιτρόχιος επιτάχυση μηδενίζεται και αλλάζει φορά.

Η επιτάχυνση δείχνει πάντοτε πρός το κέντρο του άστρου. Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν κοντά άλλα σώματα με σημαντική μάζα. by Εδώ θα δείς το διάνυσμα της επιτάχυνσης. .