Μελέτη κίνησης βλήματος

Στο επόμενο διάγραμμα έχει προστεθεί το διάνυσμα της ταχύτητας και οι συνιστώσες του. Τώρα μπορείς να επιβεβαιώσεις τις προηγούμενες μετρήσεις σου.

Start