Δυνάμεις Coulob

Μετακινήστε τα φορτία με το "ποντίκι"