Φρειδερίκη Μπατσαλιά

Καθηγήτρια
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη,
157 84 Αθήνα,τηλ: 7277 824 Φαξ: 7248 979
Email : fbatsal@gs.uoa.gr