Ελένη Τζιάφα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μετάφραση

 • Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία

  Μεταφραστική πράξη, διδακτική της μετάφρασης, μεταφραστικές τεχνικές

 • Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων

  Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων στο πλαίσιο της μεταφραστικής διαδικασίας, γλωσσολογική προσέγγιση των μεταφραστικών φαινομένων, κριτική ανάλυση λόγου, έρευνα για την εκμάθηση γλωσσών, ειδικές γλώσσες, ορολογία

 • Ψηφιακά Πολυμέσα

  Οπτικοακουστική μετάφραση, μετάφραση και νέες τεχνολογίες, μεταφραστικά εργαλεία, τεχνολογία και εκπαίδευση.

μεταφρασεισ

και επιμέλεια

 • Για να μην είμαστε χαμένοι στη μετάφραση

  Μετάφραση του βιβλίου των Kelly, Nataly & Zetzsche, Jost (2017), Εκδόσεις Πεδίο.

 • Ένα Πεντιγκρί

  Μετάφραση του έργου του Patrick Modiano (2018) Ένα Πεντιγκρί, Εκδόσεις Πόλις.

 • Γκόλεμ

  Επιμέλεια του έργου του Pierre Assouline (2017) Γκόλεμ, Μτφρ. Μαρίζα Ντεκάστρο Εκδόσεις Πόλις.

Διδακτικο εργο

Μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαιδευσης

ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικό έργο

Source Corpus

 • Σώμα κειμένων
 • Γαλλικά <>Ελληνικά
 • Παραλληλοποίηση
 • Εργαλείο ασκήσεων
 • Συνώνυμα
 • Βιβλιοθήκη

Selexicon
Λεξικό

 • Λεξικό Χρηματιστηριακών Όρων
 • Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
 • Διαρκώς εμπλουτιζόμενο
 • Βασισμένο σε σώματα κειμένων
 • Παραδείγματα χρήσης
 • Ειδική ορολογία

Stock Excange Corpus

 • Σώμα Χρηματιστηριακών κειμένων
 • Ποικίλα κειμενικά είδη
 • 20 εκατ. λέξεις
 • Συμφραστικοί πίνακες
 • Συχνότητες λέξεων
 • Επισημειωμένο