Ευστράτιος Γ. Ανασοντζής

Αναπλ. Καθηγητή Φυσικής, ΕΚΠΑ, αφυπηρ.

Προσωπική ιστοσελίδα

 

 

Εκπαιδευτικό έργο

Μετά από 40 χρόνια στο ΕΚΠΑ, αφυπηρέτησε στις 27 Δεκεμβρίου 2013.

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα