Συγγραφικό Έργο » Βιβλία

Δημήτρης Ματθαίου (Επ.)
Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης
Θεωρήσεις, Ζητήματα, Διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις και πολιτικές.
Αθήνα, 2012
book
book

Δημήτρης Ματθαίου (Επ.)
Η Επαγγελματική και Παιδαγωγική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κριτική και Συγκριτική Θεώρηση
The Professional and Pedagogical Training of Secondary School Teachers – a critical and comparative approach Εργαστήριο Συγκριτικής Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας
Αθήνα / Athens, 2011

Δημήτρης Ματθαίου (Επ.)
Η Βασική επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
κριτική και συγκριτική θεώρηση
Εκδόσεις Διάδραση
Αθήνα, 2011
book
book

Dimitris Mattheou (Ed.)
Changing Educational Landscapes:
Educational policies, schooling systems and higher education -  a comparative perspective
Springer Publishers,
Dordrecht, 2010

Dimitris Mattheou & Yiannis Roussakis (Eds)
Quality and Equality in Education
Policies and Practices in Comparative Perspective
CESE
Athens, 2009
book
book Δημήτρης Ματθαίου
Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης.
Τόμος Ι: Θεωρήσεις και Ζητήματα
'Εκδοση Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε.,
Αθήνα, 1997.
Δημήτρης Ματθαίου
Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης.
Τόμος ΙΙ: Ζητήματα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ιστορικές Καταβολές, Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές,
'Εκδοση Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε.,
Αθήνα, 2007.
book
book Δημήτρης Ματθαίου
Το Πανεπιστήμιο στην Εποχή της Ύστερης Νεωτερικότητας
Συγκριτική Μελέτη της Ιδεολογικής και Θεσμικής του Μεταλλαγής,
'Εκδοση Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε.,
Αθήνα 2001.
Δημήτρης Ματθαίου
Η Εκπαίδευση Απέναντι στις Προκλήσεις
του 21ου Αιώνα
Νέες Ορίζουσες και Προοπτικές,
Εκδόσεις Λιβάνη,
Αθήνα, 2001.
book
book Δημήτρης Ματθαίου
«Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Ελληνική Εμπειρία»
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις
Αθήνα, 2008
Δημήτρης Ματθαίου
Σημειώσεις Συγκριτικής Παιδαγωγικής,
Πανεπιστημιακές σημειώσεις,
Αθήνα, 1995.
book
book Δημήτρης Ματθαίου
Προετοιμασία και Συγγραφή Δοκιμίου,
Ένας Συνοπτικός Πρακτικός Οδηγός,
'Εκδοση Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε.,
Αθήνα, 2005.