Δίνω συστατική επιστολή σε δύο περιπτώσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
  1. Σε φοιτητές που κάνουν αίτηση για μάστερ: Βαθμολογία τουλάχιστον 8 σε οποιοδήποτε μάθημα έχω διδάξει.
  2. Σε φοιτητές που κάνουν αίτηση για διδακτορικό: Βαθμολογία τουλάχιστον 9 σε μάθημα επιλογής που έχω διδάξει και θετική συμμετοχή στο μάθημα.
Όποιος/α ενδιαφέρεται για επιστολή, να έρθει σε κάποια από τις ώρες γραφείου μου (ή να επικοινωνήσει μαζί μου με email, αν είμαστε σε περίοδο που δεν έχω τέτοιες ώρες) με αναλυτική βαθμολογία (φωτοτυπία αρκεί) και βιογραφικό σημείωμα.