ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Κατά την πρώτη επιλογή των φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση (29/3/2011) συνεκτιμήθηκαν οι εξής παράγοντες:

α) Η σειρά προτίμησης του συγκεκριμένου φορές

β) Η γενική βαθμολογία και οι βαθμολογία σε τυχόν μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο

γ) Τα ενδιαφέροντα του φοιτητή όπως αναγράφονταν στη δήλωση σε συνδυασμό με το αντικείμενο απασχόλησης.