Χρήστος Μητατάκης

Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γαλβάνη 21 Αθήνα, 11255
(211) 4029085 cmitatakis@gmail.com

Σπουδές:


 • 2013-σήμερα: Μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  στην κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα

 • 2008-2013: Προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Πτυχιακή Εργασία: Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών
   δεδομένων μέσω κινητών συσκευών.
  • Ομάδα: Νίκος Λάριος , email: sdi0800079@di.uoa.gr
  • Ερευνητική Περιοχή: Εξόρυξη Δεδομένων σε Κατανεμημένα Συστήματα
  • Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Γουνόπουλος
  • Βαθμός Πτυχίου: 7.83/10.00

 • Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:


  Δεξιότητες:


  Προγραμματισμός:
 • Γλώσσες Προγραμματισμού: C, C++, Java (J2SE, J2ME, J2EE), Prolog, Python ,Shell Scripting, Assemply (Mips)
 • Βάσεις Δεδομένων:SQL Server , MySQL, Sqlite
  Internet / Τεχνολογίες Διαδικτύου:
 • Γενικά: TCP/UDP, Socket Programming, Client / Server Programming, Web services
 • Γλώσσες Προγραμματισμού: HTML, PHP, JavaScript, JSP, Ajax
 • Άλλα:XML, JSON, πολύ καλή γνώση συγγραφής τεχνικών κειµένων, παραδοτέων έργων και προτάσεων. Λειτουργικά συστήματα: Windows, Unix based(linux, mac OS),Android
  Επιπλέον Δεξιότητες:
 • Καλή γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε κινητές συσκευές
 • Καλή γνώση προγραμματισμού σε λογισμικό Android
 • Καλή γνώση ανάλυσης δεδομένων σε περιβάλλον κινητών συσκευών

 • Μπορείτε να κατεβάσετε το βιογραφικό μου εδώ.