Αρχική σελίδα

Εκπαιδευτικά

Ερευνητικά

Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις

Βάσεις δεδομένων

Άλλες δραστηριότητες

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΓΑΚΙΣ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναστάσιος Λεγάκις

 

Αναπληρωτής καθηγητής

 

Πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1974)

Ph.D. Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Southampton (Ηνωμένο Βασίλειο, 1979)

Συνεργάτης ερευνητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1981-1985)

Λέκτορας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1985-1989)

Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1989-1992)

Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1992-2010)

Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-σήμερα)

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

Συστηματική, ζωoγεωγραφική και oικολογική μελέτη των μυρμηγκιών της Eλλάδας.

 

Βιογεωγραφία και μελέτη της ζωικής βιοποικιλότητας του ελλαδικού χώρου.

 

Βιολογία διατήρησης απειλουμένων ειδών και βιοτόπων της Ελλάδας.

Ζωολογικό Μουσείο, Τμ. Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Επαφή

Τηλ. 210-7274372

Fax 210-7274604

Email:  alegakis@biol.uoa.gr

Μουσειολογικά