ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  Ι

Θεωρία ( σημειώσεις ) :
1. Μαθηματικά Εργαλεία
2. Σημειώσεις
3. Κυματοπακέτο
4. Από τις παραδόσεις το 2010  (ppsx)

Ασκήσεις:
Φύλλο Ασκήσεων 1         Φύλλο Ασκήσεων 2
Φύλλο Ασκήσεων 3         Φύλλο Ασκήσεων 4
Φύλλο Ασκήσεων 5         Φύλλο Ασκήσεων 6
Φύλλο Ασκήσεων 7         Φύλλο Ασκήσεων 8

Διάφορα :
ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φύλλο αυτοεξέτασης   1
Φύλλο αυτοεξέτασης   2       
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΙΙ

Θεωρία ( σημειώσεις ) :
1. Στροφορμή       
2. Κεντρικά δυναμικά
3. Το άτομο του Υδρογόνου
4. Ο Αρμονικός Ταλαντωτής
5. Θεωρία διαταραχών
    Διάφορα

Ασκήσεις:
Φύλλο Ασκήσεων 1         Φύλλο Ασκήσεων 2
Φύλλο Ασκήσεων 3         Φύλλο Ασκήσεων 4
Φύλλο Ασκήσεων 5         Φύλλο Ασκήσεων 6
       
Διάφορα:
ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Notes on Quantum Mechanics  from courses delivered at the University of Athens ( in Greek ! )

  Εκλαικευμένες διαλέξεις

    Κοσμολογία και Σωματιδιακή Φυσική
   Διάλεξη για καθηγητές Β άθμιας εκπαίδευσης, CERN 26 Ιουνίου 2008

    Πέρα απο το Καθιερωμένο Πρότυπο
   Διάλεξη στο Παν/μιο  Αθηνών,  Μαιος 2008     
Athanasios Lahanas -   HOMEPAGE

                
                      

       Από τις διαλέξεις  Κβαντικής Μηχανικής Ι ,  2011-2012

       Από τις διαλέξεις  Κβαντικής Μηχανικής ΙI , 2011, 2013

       Από τις διαλέξεις  Κβαντικής Θεωρίας Πεδιων Ι