Σύντομο Βιογραφικό

Αθανάσιος Κατερινόπουλος , Καθηγητής
Διευθυντής του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Διεύθυνση εργασίας:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας,
Πανεπιστημιόπολη, Ανω Ιλίσια, 15784 Αθήνα
Τηλέφωνο:+30210727412 E-mail: akaterin@geol.uoa.gr

Σπουδές

Πτυχίο : Τμήματος Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδακτορικό: Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Μετεκπαίδευση: Πανεπιστήμια Southampton. Leicester, Salzburg.

Θητεία στο Πανεπιστήμιο :

Βοηθός στο εργαστήριο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας: 1977 - 1984
Λέκτορας στον ομώνυμο Τομέα: 1985-1993
Επίκουρος Καθηγητής : 1994 - 1999
Αναπληρωτής Καθηγητής : 2000 - 2009
Καθηγητής 2009 - σήμερα.

Διδασκαλία

Συστηματική Ορυκτολογία, Γεωχημεία, Εφαρμοσμένη Πετρολογία - Βιομηχανικά Ορυκτά

Διακρίσεις

Μου έχουν απονεμηθεί: To Βραβείο Κτενά της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1996. Τιμητικό Δίπλωμα από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών για την επιβράβευση της συγγραφικής μου δραστηριότητας. Τιμητική Διάκριση για την προσφορά μου στην επιστημονική κάλυψη της πρώτης Διεθνούς Εκθέσεως Ορυκτών και Απολιθωμάτων.

Θέσεις εντός Πανεπιστημίου :

Εκλεγμένος αντιπρόσωπος του Τμήματος Γεωλογίας στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989 – 91). Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας (1997-99). Διευθυντής του Μουσείου Ορυκτολογίας - Πετρολογίας του Πανεπιστημίου (2000 – σήμερα). Διευθυντής του Εργαστηρίου Μουσειακών Σπουδών ΕΚΠΑ (2010 - σήμερα).

Θέσεις εκτός Πανεπιστημίου :

Ιδρυτικό μέλος του «Συλλόγου Ελλήνων Συλλεκτών Ορυκτών και Απολιθωμάτων» και Πρόεδρος του Δ.Σ. (1987- 91). Εκλεγμένος αντιπρόσωπος των Γεωλόγων στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (1989-91, 1993-95). Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (1990-91). Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (1994-95).

Ερευνητικό Έργο :

Συμμετοχή ως επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 18 ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα ή διεθνή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Voudouris P. & Katerinopoulos Α. (2004). New occurrences of mineral megacrysts in tertiary magmatic-hydrothermal and epithermal environments in Greece. Doc. Natur. 151, 1-21.
Voudouris P. & Katerinopoulos A. & Melfos V. (2004). Alpine type fissure minerals in Greece. Doc. Natur. 151, 23-45.
Katerinopoulos Α., Solomos Ch. and Voudouris P. (2005). Lavrion smithsonites: A mineralogical and chemical study of their coloration. 8th Biennial SGA Meeting. 9/30, 983-986.
P. Voudouris, V. Melfos, A. Katerinopoulos (2006). Precious stones in Greece: mineralogy and geological environment of formation. 12th Quadrennial IAGOO Symposium. Moscow.
Katerinopoulou A., Katerinopoulos A., Bieniok A., Knop E., Magganas A. & Amthauer G. (2007). Crystal chemistry, structure analyses and phase transition experiment on an omphacite from eclogitic metagabbro from Syros Island, Greece. Miner Petr. 91, p 117-128.
Katerinopoulos A. (2008). Variscan basic dykes in the Pelagonian (Northern Greece and South FYROM): Geodynamic significance based on petrological, geochemical and geochronological studies. Chemie der Erde Geochemistry, 68, 93-103.
Katerinopoulos A. (2008). Neoproterozoic and Variscan SHRIMP ages for zircons from the Baba Mountain granitic complex, basement of the Hellenides Alpine orogenic belt. N. Jb. Min. Abh. 184/3, 269-283.
Katerinopoulou A., Katerinopoulos A., Voudourιs P., Bieniok A., Musso M., & Amthauer G. (2009). A multi-analytical study of the crystal structure of unusual Ti-Zr-Cr-rich andradite from the Maronia skarn, Rhodope massif, western Thrace, Greece. Miner. Petr. Volume 95, Numbers 1-2, 113-124

Βιβλία

Συστηματική Ορυκτολογία (1992).
Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία – Βιομηχανικά Ορυκτά (1994).
Θεόφραστου «Περί Λίθων» (μετάφραση στη νεοελληνική)(1993).
Ορυκτά των μεταλλείων του Λαυρίου (1994).
Ο κόσμος των ορυκτών (2007).