Μαθήματα

Υ2202 Συστηματική Ορυκτολογία – Ορυκτοδιαγνωστική

Σύγγραμμα Ο ΚΟΣΜΟΣ Τ0Ν ΟΡΥΚΤ0Ν Εκδόσεις Συμμετρία
Διδάσκοντες Μάθημα: Αθ. Κατερινόπουλος, Καθηγ. –Π. Βουδούρης, Επίκ. Καθηγ. Εργαστήρια: Αθ. Κατερινόπουλος, Καθηγ. –Π. Βουδούρης, Επίκ. Καθηγ. –Παν. Πομώνης, Λέκτ. 3 ώρες διδασκαλίας, 4 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων την εβδομάδα, 7 διδακτικές μονάδες.
Σκοπός: Η ταξινόμηση και η δυνατότητα αναγνώρισης μακροσκοπικά και στο μικροσκόπιο των σημαντικότερων ορυκτών. Η γνώση των κυριότερων φυσικοχημικών και δομικών χαρακτηριστικών τους.
Στόχος: Η εκμάθηση των σπουδαιότερων ορυκτών μέσα από τη συστηματική κατάταξή τους και τις κυριότερες φυσικές και χημικές ιδιότητές τους. Η μακροσκοπική και μικροσκοπική αναγνώριση των σημαντικότερων ορυκτών με βάση τις φυσικές ιδιότητες και την οπτική τους συμπεριφορά σε λεπτή τομή.
Περιεχόμενο: Φυσικές ιδιότητες ορυκτών. Ιδιότητες μηχανικής συνάφειας (χρώμα, λάμψη, σκληρότητα). Χημικές ιδιότητες των ορυκτών (χημικοί δεσμοί, σύνταξη ατόμων και ιόντων σε κρυσταλλικό πλέγμα, ισομορφία, πολυμορφία, απόμιξη, ψευδομόρφωση). Σχηματισμός ορυκτών. Παραγένεση ορυκτών. Προσδιορισμός χημικού τύπου ορυκτών από τη χημική ανάλυση με χρήση Η/Υ. Ταξινόμηση και περιγραφή των ορυκτών: Αυτοφυή στοιχεία, σουλφίδια, οξείδια-υδροξείδια, αλογονούχα, ανθρακικά, φωσφορικά και πυριτικά ορυκτά. Ορυκτοδιαγνωστική και προσδιορισμός ορυκτών μακροσκοπικά και με τη βοήθεια του πολωτικό μικροσκόπιο.

Γ0105 Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία

Σύγγραμμα Σημειώσεις Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας
Διδάσκοντες Μάθημα: Α. Κατερινόπουλος, Καθηγ. – M. Τσίπουρα-Bλάχου, Επίκ. Καθηγ. - Π. Βουδούρης, Επίκ. Καθηγ. Εργαστήρια: Α. Κατερινόπουλος, Καθηγ. – M. Τσίπουρα-Bλάχου, Επίκ. Καθηγ. - Π. Βουδούρης, Επίκ. Καθηγ. 2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων την εβδομάδα, 4 πιστωτικές μονάδες.
Σκοπός: Η γνώση των ιδιοτήτων των ορυκτών και πετρωμάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία σε σχέση με τις εφαρμογές τους.
Στόχος: Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τους τομείς στους οποίους έχουν εφαρμογές ορυκτά και πετρώματα. Αξιοποιώντας τις βασικές γνώσεις τους στην ορυκτολογία και την πετρολογία και θα τις συνδυάσουν με νέες, εξειδικευμένες που αφορούν τις εφαρμογές τους και θα αποκτήσουν τη δυνατότητα της κρίσης όσον αφορά την καταλληλότητα κάθε ορυκτού ή πετρώματος σε κάθε εφαρμογή.
Περιεχόμενο: Δομικοί και Διακοσμητικοί Λίθοι – Μάρμαρα. Κεραμικά και πυρίμαχα υλικά. Λιπάσματα. Μονοκρύσταλλοι. Μονωτικά υλικά. Προσθετικά υλικά. Συνδετικά υλικά – κονίες. Εισαγωγή στη Γεμολογία. Πολύτιμοι λίθοι. Υαλουργία. Χρωστικές. Ιδιότητες των ορυκτών και πετρωμάτων, σε σχέση με τις εφαρμογές τους: αδάμας, αλουνίτης, αμίαντος, ασβεστόλιθοι, άστριοι, βωξίτης, γραφίτης, εβαπορίτες, ζεόλιθοι, κυανίτης, μαγνησίτης, μαρμαρυγίες, ολιβίνης, περλίτης, σμύριδα, τάλκης, φθορίτης, χαλαζίας. Δημιουργία αποθέσεων και περιοχές παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων στην Ελλάδα.