Επικοινωνία

Ημέρες και ώρες ακρόασης φοιτητών, πληροφορίες μαθημάτων, ξεναγήσεις. Δευτέρα 8-12, Τετάρτη 9-12.

Διεύθυνση Γραφείου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, Πανεπιστημιούπολη Άνω Ιλίσσια 15784, Αθήνα Τηλ:+302107274124, e-mail: akaterin@geol.uoa.gr